I.Etapa

První etapa rozvoje dle myšlenek AmaPro zahrnuje úplné počátky elektroniky a svou podstatou se věnuje elektronice posledních 100 let. Jedná se o souhrn fyzikálně technických informací z oblasti klasické elektroniky a přípravu na mikroelektroniku. Kromě obecných popisů součástek je velká část věnovaná praktickému využití základních funkčních zapojení, jako jsou stabilizátory, klopné obvody a pod. Příklady jsou popisovány výukovou teorií a doplněny o schéma použití v praxi. V teto fázi by se měl začínající technik naučit dokonale vnímat U/I a čas pro jednotlivé součástky, VACH, naučit se orientovat se ve větších elektr. schématech, hledat důležité a citlivé elektrické body. Cílem je také naučit se optimalizovat a nahrazovat typové součástky, analyzovat cizí elektrické zařízení a najít chybovou část či součástku.

Výukový program nazvaný Teorie & Praxe je optimalizován pro zábavné poznávání elektroniky pro mladé a začínající techniky. Dřívější tištěná verze byla zpracována jako multimediální CD, kde ukázkové animace nahrazují dlouhé pasáže textů. Přirozeně i podrobné popisy jsou k dispozici v interaktivním hypertextovým prostředí.