II.Etapa

Druhá etapa je plně zaměřená na teorii elektroniky a mikroprocesorové techniky. Jsou zde vyzvednuty velké požadavky na schopnost pracovat s kvanty dat, použití systémového chápaní. Vše je plně podporováno elektronickým slovníkem EMET, který zahrnuje pojmy a zkratky, se kterými se můžeme setkat v oblasti výpočetní a telekomunikační techniky. Etapa zahrnuje základní myšlenky AmaPro pro vývoj a výrobu nových zařízení. Jsou popsány možnosti syntézy a analýzy v metodách CSM a CAM. AmaPro začíná prosazovat internet jako velmi důležitý datový zdroj pro konstruktéry elektronických zařízení. WWW AmaPro jsou doplněny o organizovanou databázi www odkazů a to dle zaměření. AmaPro ve spolupráci s distributory a výrobci součástek připravil optimalizovaný katalogový zdroj součástek s informacemi o zapojení , grafy a pod.

Výsledný program druhé etapy byl zpracován ve třech CD a to díky velkým datovým nárokům, která způsobily obsáhlé databáze součástek, slovníků a elektronických schémat. CD byly doplněny o efektivní zdroje obrázků, ikon a použitelného freeware SW.