III.Etapa

Třetí etapa je jakousi kompilaci výukového programu z II etapy. Začíná se zde projevovat přechod od HW k SW. Jedná se především o využití programového řízení nižších úrovní. Výuka a rozbor programových metod je zaměřeno na 8-bitové procesory. Jsou popsány instrukce assembleru a základní modely subrutinového programování. Praktická využitelnost řízení HW je zaměřená na telekomunikační techniku, respektive na analogové a digitální spojové pole. Díky animacím lze jednoduše vnímat procesy, které vznikají při plnění paměti, přenosu sériových dat a pod. Základními stavebními kameny se již stávají větší funkční bloky. Nalezneme zde i nutnou potřebu organizovanější distribuce řízení, respektive popis adresové a datové sběrnice, požadavky přerušení a jejich obsluh. Cílem této fáze je připravit technika na programátorskou činnost. Jedná se o jakousi vývojovou analogii

procesor - assebmler - BASIC - C - C++ - C++ Builder

Třetí etapa je spolu s vybranou kompilací I a II etapy distribuována jako CD IVP1 (integrované vývojové prostředí). Tímto konečným CD AmaPro ukončuje výukový program AmaPro, který je považován za základy moderní techniky. CD by mělo obsahovat vše co by měl vývojář elektronik-technik znát.