IV. Etapa

Čtvrtá etapa je zaměřená na programování a SW implementaci na stávajících HW a na HW, které byly vyvinuty dle vývojových myšlenek II. a III etapy. Jsou zde popsány univerzální programové techniky pro programovací jazyky jako C, PASCAL a pod. Důraz je dáván na představivost implementace compileru zdrojového kódu na požadavky procesoru (viz III. etapa). Výukový program programování je zaměřen na C, taktéž konkrétní příklady jsou pro C. Následně navazuje výuka objektově orientovaného programování, pro C++. Použité konstrukce OO programování jsou obecné, příklady svázané s vizuálními komponenty pro C++ Builder. Cílem je připravit programátora na účelné a smysluplné programování a jako zajímavý ukázkový projekt je věnován výrobě a technikám virů a červů.

Čtvrtá etapa je distribuovaná na CD s vybranou kompilací předchozích etap AmaPro. CD je opět doplněno o podpůrné prvky, které jsou určené pro programování vizuálních a grafických aplikací.