Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
David Bazala

Jmenuji se David Bazala a jsem zakladatel společnosti AmaPro. Společnost vznikla v roce 1993, kdy mě bylo 17 let. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu elektrotechnickou, obor spojová a přenosová technika. V té době jsem se rozhodoval zda pokračovat dále ve studiu vysoké školy technické nebo se osamostatnit a žít dle vlastních představ. Ve výsledku se ukázalo, že má finanční situace umožňuje pouze jedno řešení. Nastoupil jsem v našem městě na pozici technika státní telefonní ústředny tehdejšího SPT Telekomu.

1993-1994
Jako technik jsem pracoval na telefonní ústředně P51p, která byla představitelem I generace telefonních ústředen. To znamená z doby krátce po druhé světové válce. Zatím co ostatní vrstevníci své znalosti pilovali na tehdejších 286-kách, já čistil relátka a listoval v zpuchřelé dokumentaci v německém jazyce. Vzhledem k tomu, že docházelo pomalu k přípravám digitalizace české telefonní sítě, dostal se i k nám osobní počítač. Nicméně jsem většinu svých financí věnoval nákupu vlastního PC. Spojovací principy telefonních ústředen mě velmi fascinovali a začal jsem je analyzovat. Počátky byly složité. Ústředna byla netykavka a dala mi jednoznačně najevo "jak ona to dělá". Asi po roce jsem si s ní potykal a ujistil ji o tom, že "to bude dělat jak chci já". Výsledkem bylo trochu nelegální zapojení vlastního modulu, které umožňovalo telefonovat odkudkoliv kamkoliv a to zadarmo. Celý princip jsem s jistou loajalitou k zaměstnavateli zveřejnil až po definitivním zrušení technologie telefonní ústředny.

1995-1996
Velké množství času, které jsem míval na dlouhých nočních, svátcích a nedělích jsem věnoval postupnému studiu telefonních a informačních systémů. Suploval jsem tak svou vysokou školu, kterou jsem vždy konfrontoval v praxi. Své technické zkušenosti z oblasti elektroniky jsem publikoval v odborných časopisech jako bylo Amatérské rádio nebo Sdělovací technika. Nicméně stará telefonní ústředna dotelefonovala a v Telekomu docházelo k výrazným personálním změnám. Stará pracovní místa se rušila a vznikala zase nová. Měl jsem štěstí a byl jsem zařazen na pozici technicko-administrativního pracovníka. Mou prací bylo organizovat technologický přechod staré analogové telefonní sítě na novou digitální.

1997-1998
Na této pozici jsem se seznámil s databázovými systémy a s distribucí informací a řízení pomocí datové sítě. Nejednalo se přímo o veřejnou datovou síť Internet, jak ji známe dnes, ale o vnitřní počítačovou síť zvanou Intranet. Obecně lze říci, že se celá má práce přesunula na klasické PC. Začal jsem tedy pomalu ale jistě pronikat do světa počítačů. Psal se rok 1998 a to ostatně byla již doba kdy se celý technický svět opíral o řízení procesorem. Měl jsem štěstí a zúčastnil jsem se několika seminářů, které tehdy pořádal SPT Telekom pro své zaměstnance. Bohužel v té době nebylo příliš prostoru pro individuální studium. Digitalizace probíhala velmi intenzivně. Přesto se mi dařilo dokumentovat své poznatky z oblasti digitální techniky, které jsem později interaktivně zpracoval do softwarové aplikace.

1999-2000
Intenzivní digitalizace a modernizace telefonní sítě v české republice pokračovala dál a dál. Obecné principy automatizace dále vyřazovaly mnoho pracovních míst a opět docházelo redukci zaměstnanců. Ten kdo neměl nějaké ty známé ve vedení jednotlivých telefonních obvodů musel jít s kola ven. I přesto, že jsem měl jen malou podporu v řadách spolupracovníku, udržel jsem se. Měl jsem na rozdíl od mnoha pracovníku alespoň "maturitu". Byl jsem přeřazen do nově vzniklého oddělení. Jednalo se o tzv. speciální servis. Psal se rok 2000 a toto oddělení mělo za úkol zřizovat a servisovat zařízení ISDN a další digitální prvky telefonní sítě. Prošel jsem mnoha školením a myslím si, že to byla moje parketa. Technologie se začínaly spojovat. Telefonie a počítače začaly sdílet společné platformy. Mluvilo se o tzv. konvergenci.

2001
Tak jak už to v životě bývá, nic netrvá věčně. V roce 2001 jsem byl osloven svými kolegy, zda bych dobrovolně neodešel při další vlně propouštění. Prý jsem nejmladší, svobodný a mám největší šanci si najít nějakou jinou práci. Byl jsem celkem zklamaný, ale pochopil jsem, že se to ode mne očekává. Naštěstí byl nový Český Telecom ke svým propuštěným zaměstnancům štědrý a odstupné bylo přijatelné i pro mne, který této společnosti věnoval 8 let. Během několika dní jsem sbalil data na zipku a opustil prostory ústředen jako vyhnaný pes. Bylo mi to celkem líto. Ale s postupem času jsem zjistil, že Český Telecom, dnes již O2 je pasé, technikův hrob v podivně definované struktuře manažerských škatulek pracovních příležitostí.

2002
V té době jsem byl nezaměstnaný a přemýšlel co dál. Využil jsem půlroční doby podpory a věnoval se svým zájmům v oblasti digitální techniky. Začal jsem si pohrávat s programováním, kterému jsem se věnoval již dříve. Se svým kamarádem jsem začal programovat informační stánky pro městské informační systémy a pomalu jsem se začínal orientovat v oblasti webovských aplikacích. Práce to byla zajímavá a kreativní. Vše záleželo na nás a na našem vloženém čase. Byl to první okamžik v mém životě, kdy jsem se pokoušel o vývoj a výzkum. Na rozdíl od předchozích let, kdy jsem se snažil spíše o dokumentaci a publikační činnost. Nicméně má touha po telekomunikacích byla silnější a mě začalo být smutno po telefonařině.

Jednou při pročítání odborných časopisů jsem narazil na inzerát, který hledal pracovníka do vývoje. Jednalo se o pražskou vývojovou firmu v oblasti speciálního software a hardware pro telekomunikace. Sepsal jsem svůj životopis a poslal jsem ho na emailovou adresu. Hledali sice vysokoškoláka s dlouholetou praxí, ale i přesto jsem to zkusil. Po několika minutách odeslaného emailu mi zazvonil mobil a bylo jasné. Kluk z vesnice jede do Prahy na pohovor. Ačkoliv jsem ani nechtěl opustit své rodné město, připravil jsem se na pohovor. Sbalil jsem své náčrty a další zmuchlané papíry a vyrazil vlakem o hlavního města. Ze všech pro mě důležitých vývojových náčrtů a dokumentů mi především chyběla mapa Prahy. To mě dosti zkomplikovalo orientaci ve větším městě.

2002
V Praze jsem byl přijat ředitelem firmy ProTel Engineering a můj pohovor začal. K mému neočekávání proběhl více než pozitivně a postavil mě do nelehké životní otázky "co s tím?". Obsah práce kterou bych vykonával by byl přesně takový jaký jsem si ve svých snech přál. Ale co bydlení, co mé rodné město a přátelé? Opět se ozvala má silná touha po telekomunikacích a ještě k tomu vývoj? Bylo rozhodnuté. Podepsal jsem smlouvu a stal se ze mě "sice jen" asistent vývoje, ale představa, že se budu podílet na vývoji ústředny páté generace, byla fascinující. A tak se i stalo. Stal se ze mě programátor software, člověk, který mohl určovat důležité principy novodobé telefonie přes internet.

2003
Ve své nové práci jsem se musel vyrovnat s mnoha pro mě zaběhlými principy, jako byl programovací jazyk. Naštěstí byla firma ochotná do mě investovat finance a já se zúčastnil několika školení profesionálního programování, které jsem úspěšně dokončil a uzavřel certifikátem. Naučil jsem se tedy programovacímu jazyku C/C++. To byl jeden z důležitých kroků k mému aktivnímu přínosu pro systémy ústředen páté generace. Vlastní podstatu telefonních systémů jsem znal z předchozí praxe, ale chyběl mi ten konstruktivní přístup. Nebo-li umět to co vím, naprogramovat. Od roku 2003 jsem se již aktivně podílel na provozním vývoji telefonních služeb ústředny PhoNet, což je výsledný produkt několika odborných týmů ryze české vývojové firmy. Její komerční využití v naší i slovenské republice mi dalo odvahu a vydal jsem knižní publikaci "VoIP telefonie I." u předního vydavatele odborné literatury v naší zemi (BEN odborná literatura).

2004
Náročnost a složitost nových technologií mi začala komplikovat ta skutečnost, že většina technické dokumentace byla v angličtině. Věděl jsem, že držet krok znamená, mít přehled co se v oboru děje. Sám vím, že kdybych nenapsal svých několik odborných článků, jen z těží by se něco objevilo v rodném jazyce. Čekat na překlad něčeho nového z vývoje od profesionálních překladatelů je vždy otázka několika let. To je přirozeně ve vývoji vždy být o pět kroků pozadu. Jsem sice technik, ale mé jazykové dispozice nikdy nebyly silnou stránkou. Ale i přesto schopnost dedukce je zcela dostačující pro orientaci se v anglicky psaném dokumentu. Ale co s tím, když mám dokumenty v pdf, jejichž průměrná velikost je cca 1MB textu? To snad nemá ani cenu tisknout, když nevím přesně, která část mě zajímá a co je tak trochu mimo mé potřeby. A hledat slovíčka ve slovníku? To bych se u CTRL+C a CTRL+V, prostě je to neefektivní.

2005
Bylo tedy nutné něco vymyslet, co by mi pomáhalo při lokalizaci cizích odborných dokumentů. Neměl to být klasický slovník typu zadej slovo, hledej…. Něco, co by bylo automatické pro překlad slov v textu. Něco, co by šlo přiohnout dle svých potřeb a rozumělo různým zkratkám, které se opakují v daném textu. Ze znalostí programování uživatelských aplikací jsem si začal psát program pro správu slovíček a odborných pojmů, který se později rozrostl do výsledné aplikace 3v1 (Tři v jednom). Ten obsahuje anglická slovíčka a fráze, určené pro jednoduchý překlad dlouhých anglických textů. Systém je svázán s encyklopedickým slovníkem, který je schopný daný pojem rozvinout. Po praktických zkušenostech aplikace v oblasti telekomunikacích jsem vytvořil univerzální databáze slovíček a encyklopedických pojmů.

2006
Výsledkem je aplikace 3v1 (Tři v jednom), která by měla být zdrojem informací pro specialisty v různých oborech činnosti. Měla by dostatečně umět přeložit texty z angličtiny a němčiny do českého jazyka a naleznout vysvětlení pojmů pro rychlou orientaci se v dané problematice. Výsledkem by měl být tzv. primární rozklad textu, který nabídne překlady méně známých cizích slov v závorkách za originálním textem a vypíše encyklopedický obsah hesel na konec analyzovaného textu. Výsledný primární rozklad textu si vytisknete a v klidu domova či chaty si jej necháte projít hlavou. Každé slovíčko či zkratku již nemusíte extra dohledávat na internetu či slovníku. Měl by vám vystačit nabízený výpis. Systém respektuje danou oblast pojmu a neobtěžuje vás nabídkou významu zkratek dle principů vyhledávačů typu Google. Nebo-li vám nebude nabídnuto, že se jedná o zkratku golfového klubu v Kalifornii, součástku PHILIPS xxx nebo identifikační kód výrobku ObchodShop.com. Systém plně respektuje tvarování českého jazyka. Pak

2007
V součastné době se zaměřuji na upřesňování obsahu dat aplikace 3v1 (Tři v jednom). Rozvíjím aplikaci a dále se snažím navázat své kontakty na erudované odborníky v různých oblastech vědních oborů. Cílem je poskytnout maximum efektivních informací pro analýzu odborných textů např. z oblasti medicíny, práva či stavebnictví. Mým cílem, respektive cílem AmaPro, je vytvářet informační základnu pro vývoj a výzkum v českém jazyce. Jsem přesvědčen, že potenciál českého výzkumu a vývoje je dostatečně silný a satisfakcí bude jednou to, že ostatní jazyky budou toužit k efektivnímu přístupu k česky psaným akademickým polemikám v oblasti vývoje a výzkumu.

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.