www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Jak se realizovat

V současné době, době moderní elektroniky, zasahuje elektronika do všech možných oborů lidské činnosti. Její stoupající složitost dostává i nás „amatéry" do úzkých uliček. Jako jednotlivec by se člověk v oboru elektro sotva uživil už před čtyřiceti lety. Rozvoj elektrotechniky postupuje neuvěřitelně rychle, takže nejsme schopni v reálném čase sledovat problematiku do hloubky. Současné technologie výroby elektronických zařízení jsou tak dokonalé, že jejich opravy jsou často neuskutečnitelné. Některé procesy v průmyslové výrobě dnes nahrazuje opět elektronika. S rostoucí modernizací výrobních technologií přirozeně klesá i počet pracovních míst. Výstupní kontroly jsou dnes nahrazovány měřícími automaty bez obsluhy. Veškerá práce na automatických výrobních linkách spočívá v standardním servisu nebo na bázi softwarového řízení. Blížíme se k jádru věci. Pracovník se šroubovákem a s dlouhou dobou praxe se dnes dostává do nepříznivé situace. Veškerá zajímavá práce je Podle uvedené dnešní situace, není dnes lehké proniknout do sfér elektroniky. Je nutné přemýšlet nad svými znalostmi a zájmy a pokusit se prorazit tímto směrem. Pokusíme si postupně nastínit nejaktuálnější směry dnešního světa a připomeneme si nutnost jak teoretických znalostí, tak i dobrých praktických rad. Možná už je patrný nádech vyšší teoretické převahy nad praktickými zkušenostmi. Dnešní doba vyžaduje skutečně velkou znalost teorie. Uvědomme si dnešní trendy, jako jsou optická vlákna, digitální ústředny nebo palubní počítače, a zavzpomínejme, kdy jsme s něčím podobným přišli do styku. Další značný problém tvoří ty části, které samy o sobě nemají žádný význam. Třeba uváděné optické vlákno. Velké množství zařízení je součástí nějakého systému. Ze všeho je patrná věc, že je třeba si vybrat i správný pohled řešení tak nepřehledné situace. Vzhledem k tomu, že velké množství informací je dosud jen v angličtině, způsobí značný pokles zájmu u nejazykových lidí. Naopak dobrá znalost angličtiny nemusí přinášet d Pokud bychom měli určit nejlukrativnější profese dnešní doby v oblasti elektroniky, budou to bezesporu tyhle: oblast výpočetní techniky, oblast přenosové techniky, spojová technika,vývojová a konstruktérská činnost, publicistická činnost, distributorská činnost, revizní a kontrolní úřady.Oblast výpočetní techniky je dosti široká a její hloubka různá. Velké množství lidí pracuje v olasti výpočetní techniky a jejich znalost PC je jen uživatelská. V našem případě je znalost nutno prohloubit mnohem profesionálněji. Nejtypičtější výpočetní technika je zpracování dat. Uživatel musí umět se pohybovat v databázi, umět vkládat, přesouvat nebo tisknout data. Analytik dat už musí dobře znát tvorbu vzorců, přehledů, seznamů na základě určitých dat. Programátor je člověk, který na základě požadavků analytiků sestavuje tabulky nebo formuláře pro vstup dat, stará se o návaznost na jiné formáty, zajišťuje stabilitu databáze, ošetřuje chybná vstupní data nebo kritické situace. Stát se programátorem v dnešní době není tak lehké, neboť konkurovat firmám jako je Microsoft je nemožné. Ale přece jen jedna cesta existuje. Vzhledem k tomu, že dnešní doba je informačně obsáhlá, je možno zpracovávat informace dle v Teď si spojme efektivnost programování a informačně přehlcený svět. Výsledek těchto dvou dnes nejzajímavějších směrů je aplikovaná tvorba databází. Jen informačně si přiblížíme možnosti. Najdeme si nějaký problém či zajímavost (seznam léčivých rostlin, hvězdy, elektr. součástky a pod.) a aplikujeme jej v našem databázovém programu. Zde si naprogramujeme možnosti vyhledání, zobrazení dle velikosti,druhu či stáří, tvorbu kombinací a podobně. K tomu všemu nám napomohou universální procedury vyššího programovacího jazyka. Vlastníme-li scanner, není problém vytvořit jakékoli album o 10MB během chvíle. Na závěr k problematice zpracování dat na PC stačí jen dodat znalost některého databázového programu (Access) a jeho příslušného vyššího programovacího jazyka (Visual Basic for Access).

V oblasti PC světa se můžeme setkat i profesemi dotýkající se třeba tvorbou a oživování sítí, instalace přídavných zařízení nebo audio/video techniky a další. Protože problematika PC dnes skutečně zasahuje do všech oborů lidské činnosti, považuji minimálně být na hranici orientujícího se uživatele PC každého "amatéra".Kdybychom chtěli věnovat se do budoucnosti přenosové nebo spojové technice, nemáme jako jednotlivci absolutně žádnou šanci. Přenosová a spojová technika jsou na sobě bezprostředně závislé a tvoří telekomunikační síť. U nás provozovatelem telekomunikační sítě je SPT Telecom a.s., který je zatím monopolním podnikem pro pevné připojení. Vytvářet konkurenci službám nebo výrobkům se nemusí vyplatit ani větším firmám. Je proto nutné nestavět se do cesty rozvoje, ale nasednout a svést se. Ovšem není to tak jednoduché jak by se mohlo zdát. Dnes není situace pro přijetí do zaměstnání tak příznivá (moderní technika=méně pracovních příležitostí). Chceme-li se prosadit, musíme být těžce znalí s teorií současných technologií. Na praxi není nutno brát větší ohled, neboť vše se rozjíždí pro starší i mladší stejně. Možnost získání teorie mají mnohem větší ti mladší, kteří můžou takto útočit na letité zaměstnance. Na odbo Opět velký problém znalost angličtiny. Snad právě toto odvětví spolu s výpočetní technikou vyžaduje dobrou znalost technické angličtiny. O podobnosti starých a nových systémů lze sice diskutovat, ale v zásadě lze říci, že digitální systémy pracují zcela jinak. Neznamená to ale, že vše dosud nastudované ze starých ústředen je zbytečné. Jak se vyvíjely technologie, lze aplikovat formu postupného studia. V oblasti spojovací techniky je nutná větší představivost, neboť DSP (digitální spojovací pole) je nutno chápat vícerozměrně a časově. S vícerozměrnou představou nebudou mít problém dlouholetí zaměstnanci státních ústředen, ale prohazování dat v čase je pro ně něco nového. V této oblasti je nutno komplexnější vnímání, ale nelze podceňovat klasickou elektroniku. Ostudou spojaře by určitě bylo zmatkování s účastnickým vedením a neznalost napěťových a proudových poměrů. Také orientace se v jádru mnohopárových kabelů je otázkou určité doby praxe. Srovnáme-li výhody

Jsme-li dostatečně teoreticky znalí, můžeme se pokoušet zpracovávat různé problémy dotýkající se elektroniky. Je sice pravda, že literatury ke klasické elektronice je dost. Ačkoli může být zpracovávaná problematika stejná, vždy se liší určitým stylem. Zvláště pak složitější věci mohou být vysvětlovány mnoha způsoby. Pro studujícího nemusí ovšem být některé metody dobré. Je proto na nás, abychom se pokusili problematiku vyjádřit dle nějakých našich pomůcek, které by měly napomoci pochopit učivo. Každý z nás musel své začátky překonat a nám se nabízí možnost přiblížit metodu, kterou jsme pronikali do elektroniky. Ke všemu nám postačí textový editor počítače a nějaký kreslící program.Jestliže se zabýváme konstruktérskou činností a stavíme moduly tištěných spojů, můžeme se podělit se svými zkušenostmi formou příspěvku do odborného časopisu. Můžeme se vyjádřit k určitému problému, navrhnout jiné řešení, uvést problémy při montáži a oživování. Mezi pravou konstruktérskou činnost patří sestavení vlastního elektrického obvodu, sestavení tištěného spoje a pod. Doporučuji vyzkoušet si a ověřit si své teoreticko-praktické zkušenosti. Stáčí si vzít nějaký problém nebo nápad a analogicky jej zpracovat ve stylu článků Amatérského rádia. To znamená návrh tištěného spoje, osazení, rozpis součástek, oživování a podobně. Nemáme-li nápad, pokusme se staré věci řešit nově.

Další ze zajímavých činností je distributorská činnost. Spočívá například v tvorbě reklamní či technické dokumentaci. Reklamní šoty necháme jiným a budeme se spíše věnovat technické dokumentace. Co by měla technická dokumentace obsahovat si rozebírat nebudeme, ale pokusíme se na obsah přijít sami. Jako začátečníci si můžeme sami vzít jakýkoli výrobek a pokusit se určit jeho technické parametry, které bychom jako výrobci napsali do dokumentace. Přirozeně se jedná jen o položky, skutečné hodnoty jsou dány zkušebními testy, které by se nemusely vyplatit. Ačkoli v rámci možností není problém si sestavit zkušební obvody, a provést měření. Jako výsledek uvést technický rozbor, který bychom jako výrobci či recenzisté předložili. Sice to může působit zvláštním dojmem, ale vše je otázkou, do jaké míry jsme schopni něco zpracovat. Je třeba mít vypěstované technicko-uživatelské podvědomí.Mezi nejodpovědnější činnost patří revizní a kontrolní úřady. Zde jako začátečníci nemáme téměř žádnou šanci, neboť je nutná doba praxe. Tato doba praxe je spíše administrativní záležitostí pro získání osvědčení. Kontroly a revize jsou nejčastěji v oblasti silnoproudu a elektroinstalace. Ačkoli elektrické obvody silnoproudu nejsou složité, nesou s sebou velké množství záludností. Každý elektrotechnik (i slaboproudý) musí mít základní znalosti jak o elektroinstalaci, tak bezpečnosti práce na elektrickém zařízení. Každý z nás jistě s nezájmem poslouchal ve škole dlouhé přednášky o normách a o první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Je nutné podotknout, že tyhle záležitosti jsou základem činnosti revizáků a kontrolorů. Proto bych chtěl studentům, kteří by se chtěli do budoucna věnovat revizím, aby věnovali této problematice větší pozornost. Pro ostatní přirozeně platí nutná znalost hrubého obsahu bez zna

Na závěr bych chtěl nám všem popřát mnoho štěstí v dnešní nelehké době, a abychom dělali vždy to, co nás baví a čemu rozumíme. Každý z nás se postupně musí rozvíjet teoreticky i prakticky a především hledat své silné stránky. Jako amatéři máme mnohem větší šanci, protože praxi dostáváme lehce z naší amatérské činnosti. I když jsem podotkl větší vliv teoretických znalostí, je praxe nedílnou součástí dokonalosti.

 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.