Optimální technický pohled


Vzhledem k dnešnímu technologicky velmi vyspělému technickému světu, je třeba najít optimální vnímání technických záležitostí. Dívat se například na PC z pohledu pasivních a aktivních součástek je zcela absurdní. Na druhou stranu rozdělit PC na klávesnici, monitor, harddisk a pod. je nedostačující. Kde tedy leží optimální hranice profesionality? Je nutno si uvědomit kapacitu lidské paměti a systémového chápání. Některé teorie psychologů definují kapacitu lidské paměti za neomezenou. I kdyby to byla pravda, je dnešní svět tak informačně obsáhlý, že jedinec není schopen pojmout všechny paměťově orientované informace. Je ovšem vybaven určitou hodnotou systémového chápání. Systémové chápání je plně dáno schopnostmi a dokonalosti myšlení i za předpokladu velmi nízkých memorických informací. Z toho vyplívá. Umí-li si jedinec informace obstarat a dokáže s nimi uvědoměle pracovat, má optimální pohled. Zdrojem informací může být kniha, publikace, manuál či internet. Jako optimální technický pohled lze v dnešní době po