Osobní image


Je-li určujícím faktorem kvality společnosti každý jeho jedinec, je nutné, aby jeho image bylo co nejvyšší. Za definiční parametry osobního image lze považovat prostředky společenské a technické. Společenské prostředky jsou odrazem vystupování, oblékání, kvality mluveného slova a pod. Technické prostředky jsou odvozeny od zařazení do pracovní skupiny a jedná se o klasické znalosti elektrotechniky nebo výpočetní techniky. Každý z nás disponuje určitými hodnotami uváděných prostředků. Na rozdíl od ostatních záležitostí zde není již zcela podstatné to, co si člověk o sobě myslí a jak se hodnotí. Chápání osobního image je zpětná vazba společnosti, ve které se člověk prezentuje. Nyní si každý člověk může položit otázku. „Jak se na mě ostatní dívají, nemají mě za hlupáka?" Tuhle otázku můžeme položit jen sami sobě. Těžko by nám někdo pravdivě odpověděl. Je-li osobní image strůjcem zpětné vazby společnosti, je dobré sledovat pocity jiných z mé práce, z mých názorů a pod.