Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
AmaPro - historie vývoje společnosti

Společnost AmaPro vznikla v roce 1993 a její působiště bylo na tehdejší telefonní ústředně v Moravské Třebové. Základním úkolem AmaPro byla systémová výuka elektroniky a telekomunikační techniky. V zásadě se jednalo o samostudium z dostupných zdrojů informací, které bylo v místní technické knihovně dostatek. Hlavním rysem výuky elektroniky bylo její praktické odzkoušení v praxi. Technické zázemí na telefonní ústředně bylo také velmi dobré. Široký časový prostor o nočních a o svátcích nabízel velmi podrobné studium jednotlivých elektronických obvodů a jejich chování při simulaci různých extrémních stavů. Jednalo se jakousi analogii laboratorních prací na středních školách. Rozdíl byl ovšem v přístupu k celkovému zpracování výsledků. Bylo to více zábavnější a tempo a úkoly si člověk určoval sám. Přirozeně se všechny experimenty dokumentovaly a ty daly podklad pro vznik pozdější interaktivní aplikace nazvanou Teorie & Praxe.

Základem výuky se staly samostatné funkční bloky, které byly dokumentovány a evidovány dle nějakého systémového klíče. Např.: impedanční převodník, zesilovač nebo filtr. Byly nadefinovány vstupně výstupní parametry a obecně popsána funkce každého bloku. To ostatně nebylo nic zvláštního, neb takových výukových knížek bylo mnoho. Podstatou tvorby funkčních bloků byla příprava pro vývoj nových zařízení. Ty se potom skládaly do větších elektronických obvodů velmi efektivně. Využívalo se tzv. metody CSM (postupná skládací metoda). Amapro zadefinovalo i tzv. metodu CAM, což je postupná rozkládací metoda. Ta byla určena pro postupný rozklad zařízení na menší funkční bloky. Obě metody jsou velmi vhodné pro výuku i pro vývoj.

S nástupem digitálních technologií na telefonní ústředně se zásadně změnil i pohled AmaPro. Přirozeně byl kladen důraz na výbornou znalost elementárních fyzikálních vlastností součástek. Ale v době moderních technologií se technik s obvodem o několika tranzistorech nemohl rovnat vyspělým technologiím světových firem. Příchod výpočetní techniky způsobil revoluci v oblasti zpracování dat. Například vyhledávání v telefonních seznamech na počítači versus listování v papírové dokumentaci. Tehdejší SPT Telecom byl poměrně flexibilní a své kanceláře vybavil slušným IT zázemím. Byl k dispozici scanner, tiskárna a nějaký ten modem pro připojení na tehdejší BBS (jakýsi předchůdce internetu). Telefonní linka k dispozici a to vše zadarmo. To by nebylo AmaPro, kdyby toho nevyužilo v maximálním možném rozsahu.

Díky modemovému spojení na úložné servery i v zahraničí bylo možné stahovat software, o kterém se mohlo jiným jen zdát. Jednalo se o různé utility a prográmky, tehdy ještě pod Windows 3.11. V té době se ani nějak neřešily otázky licencí. Programátoři byli většinou rádi, že se jejich software dostalo do světa. Každý kdo kdysi začínal s programováním na osmibitových počítačích mi určitě dá za pravdu, že aplikace pod Windows s 256 barvami byly okouzlující. SPT Telecom se i dále technologicky velmi modernizoval a vytvořil privátní síť Intranet. Technologicky se jednalo o internet jak jej známe dnes. Přístup byl ale pouze pro zaměstnance a spojoval jen firemní počítače v české republice.

Vnitřní počítačová síť Intranet pracovala klasicky na protokolu TCP/IP. Stačilo tedy sehnat odbornou literaturu a mohlo se začít s experimentováním. Výhodou bylo to, že mnoho vedoucích pracovníků nemělo ani šajnu o světě sítí. V podstatě nic nepoznali a nebyl žádný problém. V oddělní IT firmy byli většinou mladí a vstřícní kluci a ti ještě pomáhali při různých pokusech a experimentech. Vytvářeli jsme si vlastní webové stránky, diskusní fóra a kdosi někde v síti zpřístupnil i paketově distribuované rádio. Později se pravidla trochu zpřísnila. Nicméně se v AmaPro načerpalo dost praktických zkušeností s tvorbou webových stránek na protokolu http. Postupně se naše papírové dokumentace převedly do elektronické podoby a přesunuli se na rozvinutější celosvětovou síť internet. Psal se rok 1999 a AmaPro bylo jedno z prvních v české republice, které provozovalo stránky v národním jazyce. Denní návštěvnost byla na tu dobu celkem uspokojivá a my jsme z toho měli přirozeně radost.

Bohužel důsledkem přílišné modernizace ve firmě se neustále prováděla reorganizace a já jsem musel často měnit místnost a někdy i budovu. Ovšem AmaPro díky síťovým technologiím žilo a rozvíjelo se dále. Nyní už spíše z pohledu programového vybavení než pomocí pájky a šroubováku. Byl jsem přeřazen do divize speciálního oddělení obstarávající ISDN a připojení zákazníku k internetu. Zde jsem výhodně využíval svých znalostí a ještě jsem si je více prohluboval. Výsledkem bylo i několik publikací v odborných časopisech, kde jsem publikoval své zkušenosti z reálné praxe. AmaPro se začalo specializovat na digitální techniku a řízení pomocí procesorů. Později tyto zkušenosti daly podnět pro vznik software simulujícího činnost procesoru. Jednalo se o virtuální procesor, který je velmi vhodný pro výuku assemblerových instrukcí.

Zcela neočekávaně, téměř ze dne na den, jsem byl osloven o ukončení pracovního poměru dohodou. Všichni moji kolegové byli pro. "A že mám největší šanci si najít nové místo…". No prostě další vlna propouštění. Bylo jich hodně a dnes vím, že by to byla jen otázka času. Bylo mi to celkem líto. Sbalil jsem data z PC, stáhl jsem všechny možné data a šel. Disponoval jsem databází telefonních čísel našeho okresu a tak jsem si cvičně napsal aplikaci pro vyhledávání čísel, databázi firem a další aplikační funkce, které daly později vznik městským informačním stránkám. Jednalo se o jakousi regionální inforočenku v elektronické podobě. Zkušenosti a postup vývoje aplikace jsem opět zdokumentoval a vytvořil tak jakýsi návod pro zpracování univerzálních dat.

Asi půl roku jsem jako nezaměstnaný pobíral podporu v nezaměstnanosti a přemýšlel co dál. Dobu jsem využil pro studium programovacích principů a nestále jsem se nemohl rozhodnout pro konkrétní programovací jazyk. Bylo to jako, když se máte rozhodnout, který cizí jazyk se bude učit. Angličtinu, němčinu či italštinu. Možná, že toto obecné tápání s výběrem mě naučilo rozmýšlet nad efektivním programování. Ale osud mi mé rozhodnutí vyřešil. V roce 2001 jsem nastoupil jako vývojový pracovník do zaběhlé české telekomunikační firmy. Zde pracovali vysokoškoláci a bravurně ovládali programovací jazyk C/C++. Což je objektově orientovaný jazyk vycházející ze znalosti jazyka C. Já jsem neovládal ani základy jazyka C.

Nastal tedy boj s časem a já měl 3 měsíce na to, abych se naučil jazyk C a následně i C++. Využil jsem svých znalostí metod CAM a CSM a intenzivně jsem se pustil do studia. Všechno jsem si zkoušel programovat a ověřoval bod po bodu, jak jsem uznal za vhodné z obecných předpokladů o programování. Přirozeně jako vždy jsem si vše pečlivě dokumentoval. Později jsem svou dokumentaci povýšil na interaktivní výukovou aplikaci vhodnou pro ostatní zájemce o programování. Čas běžel a ono to nějak šlo. Základy byly dobré a mohl jsem přejít na druhou fázi: objektové programování. Podařilo se mi úspěšně zakončit studium certifikátem od firmy Borland, kterého si velmi vážím. I když znalost objektového programování je spíše o jeho praktickém využití a zkušenostech. Ty ale nadále získávám, neb je to můj denní chleba.

Asi po necelém roce jsem byl již dostatečně programátorsky silný a mohl jsem se aktivně podílet na vývoji firemního produktu. Jednalo se o telefonní ústřednu páté generace, která pracuje na principu paketové komunikace. Tedy o VoIP, nebo-li internetové telefonování. Mým úkolem bylo programování telefonních rozhraní pro ostatní světově používané telefonní systémy. Jednoduše řečeno: aby se nová telefonní ústředna protelefonovala do těch starých ústředen. Využil jsem svých znalostí z dob telekomu a už jsem implementoval a testoval své programy v laboratorních podmínkách. Později jsem byl nápomocen při jejich integraci do veřejných telefonních sítí. Po několika letech reálného provozu v české a slovenské republice jsem se odvážil a vydal u prestižního vydavatele odborné literatury v české republice publikaci "Internetová telefonie VoIP I.". Opět s jednalo o systematický výklad vývoje a programování určené pro zájemce o konvergenci počítačového a telekomunikačního světa.

Tak jak už to u vývojáře bývá, měl jsem i já tendenci vytvořit produkt, který by byl jen mým vlastním produktem. Aplikaci, kterou bych naprogramoval od začátku až do konce, napsal interaktivní nápovědu, vytvořil firemní logo a informační stránky. Prostě produkt od nějaké velké firmy jako je Microsoft. Osobně jsem napsal velké množství aplikací a různých pomocných utilit, které je možné nalézt například na serveru Slunečnice.cz. Mým asi největším samostatným produktem je aplikace 3v1, které jsou věnovány tyto stránky. Jedná se o produkt, který mi velmi pomáhal se orientovat v odborných cizích textech. Proto jsem ho povýšil z pomocného udělátka na plnohodnotnou aplikaci. Zřídil jsem pro ni i doménu druhého řádu, napsal podrobnou dokumentaci a nechal projít beta uživatelským testováním. Vytvořil jsem instalační balík a snažil jsem se o vytvoření intuitivního grafického rozhraní. Dle verzí jsem se snažil odstínit jednotlivé složitosti dle typu koncových uživatelů.


Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.