Osobní profesionalita


Osobní profesionalita je odrazem mých schopností, systémového chápání a paměťové kapacity. Budeme-li se pohybovat v profesní skupině elektrotechniky, lze přibližně definovat požadované vlastnosti jedince k dosažení minimální hranice profesionality. Je přirozené, že nikdo z nás nepostaví počítač z pasivních a aktivních součástek. Ale počítače existují. Kdo je vymyslel a postavil. Nebyl to jeden člověk, ale skupiny mnoha lidí a dlouholetých vývojových prací. Má-li mít tým určité výkonové hodnocení, bude patrně vycházet z kvalit jeho elementů. Elementem se stává jen a jen lidský faktor. Část tvořící charakter lidského faktoru je právě zmíněná profesionalita. Profesionalita je definovaná navýšením schopností nad požadované minimální znalosti jedince k vykonávání předurčené funkce. Jednoduše řečeno: znát víc a hlouběji, než ostatní. Potom mluvíme o osobní profesionalitě. Činnost k navýšení znalostí nad minimálními požadavky, například sebevzdělávání, nazýváme profesní růst.