www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Skupina AmaPro se zabývá vývojem naučných a publikačních technologií.

V současné době, době moderní elektroniky, zasahuje elektronika do všech možných oborů lidské činnosti. Její stoupající složitost dostává i nás „amatéry" do úzkých uliček. Jako jednotlivec by se člověk v oboru elektro sotva uživil už před čtyřiceti lety. Rozvoj elektrotechniky postupuje neuvěřitelně rychle, takže nejsme schopni v reálném čase sledovat problematiku do hloubky. Současné technologie výroby elektronických zařízení jsou tak dokonalé, že jejich opravy jsou často neuskutečnitelné. Některé procesy v průmyslové výrobě dnes nahrazuje opět elektronika. S rostoucí moderni zací výrobních technologií přirozeně klesá i počet pracovních míst. Výstupní kontroly jsou dnes nahrazovány měřícími automaty bez obsluhy. Veškerá práce na automatických výrobních linkách spočívá v standardním servisu nebo na bázi softwarového řízení. Blížíme se k jádru věci. Pracovník se šroubovákem a s dlouhou dobou praxe se dnes dostává do nepříznivé situace. Veškerá zajímavá práce je dnes ze strany klávesnice PC. To ovšem znamená značnou znalost dané problematiky. V dnešní době je téměř na denním pořádku, že čerstvý maturant je efektivnější zaměstnanec, než 20 let zaběhlý pracovník. Nastává doba, kdy veškeré úsilí věnované pro studium se bude vracet. Nepočítejme jen peníze, ale především práci, kterou budeme dělat. Je přirozené, že i do budoucna bude zapotřebí dělníků pro "špinavou" práci. Máme-li ovšem talent a chuť, je pro společnost mnohem efektivnější věnovat se zájmům elektroniky.

Jak správně vnímat slova ?

Co znamená profesionální ?

Co znamená TEORIE a PRAXE ?

Jak se dnes realizovat ?

 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.