Profesní růst


Má-li mít určitá společnost úroveň a kvalitu, je nutné, aby její jednotliví lidé vykazovali vysokou hodnotu předurčené profesionality. Je-li společnost členěná na profesní týmy, má každý jedinec, dle týmového zařazení, znát minimálně požadavky kladené na jeho funkci. Ovšem tato formulace znalostí jednotlivců je nedostačující. Za bezproblémových situacích bude společnost funkční. Máme-li zvednout úroveň naší společnosti, musíme se realizovat nad rámec požadovaných minimálních znalostí. Předpoklad reálného pohledu na společnost je v její nevyváženosti. Jsou jedinci, kteří znají mnohem více nad rámec minimálních znalostí. Jsou i tací, kteří nemají dostatečně ucelenou představu o základech, a to jak technických, tak společenských. Jistě by si každý vybavil někoho z nejbližších spolupracovníků. Hranice a oblasti znalostí nad rámec se přirozeně neomezují. Chce-li někdo docílit vysoké úrovně společnosti, bude muset definovat hranice znalostí minimálních. Je Profesní růst lze rozdělit na dvě základní složky zdokonalení. První - hloubková, je určená pro zdokonalení znalostí své předurčené profese. Druhá - pásmová, je zaměřená na seznámení se s jinými oblastmi znalostí.