www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech._______________________T E S T I._____________________

Test je zaměřen na obecné teoretické a praktické znalosti. Test není založen na typických autoškolových testech. Odpovědi mají rozdílné hodnocení.

1. Wolframová žárovka svůj vnitřní odpor po připojení do elektrického obvodu:

a) zvyšuje

b) snižuje

c) nemění


2. Součástky, které galvanicky oddělují dva elektrické obvody jsou:

a) otpočlen, tranzistor, transformátor, kondenzátor

b) relé, transformátor, dioda, hradla

c) optočlen, fotodioda, transformátor, cívka

d) optočlen, relé, transformátor


3. Skinefekt je:

a) zpomalený přesun elektronů ve vodiči

b) zmatený pohyb elektronů

c) pohyb elektronů na povrchu vodiče


4. Zenerova dioda v závěrném směru pracuje s:

a) obnovitelným průrazem

b) neobnovitelným průrazem

c) k průrazu nedochází


5. Definujícím parametrem ručičkových cívkových voltmetrů je:

a) indukčnost vychylovací cívky

b) vnitřní odpor cívky

c) vliv kapacity přívodních měřících šňůr


6. Ampérmetry (pro vyšší proud) pracují na principu:

a) snímání rozdílnosti napětí na nízkoohmovém odporu (vodiči)

b) průchodem měřeného proudu přes vychylovací cívku


7. Fázová zkoušečka s doutnavkou svítí díky:

a) dostatečně velkému rozdílu napětí a většímu proudu přes lidské tělo

b) malému napětí na doutnavce a většímu proudu přes doutnavku

c) velmi malému proudu přes doutnavku a vysokému vnitřnímu odporu doutnavky


8. Impedanční nepřizpůsobení je:

a) díky stárnutí (kvality) nízkokapacitních kondenzátorů (ztrátový činitel)

b) navázání dvou elektrických obvodů s jinými hodnotami impedancí

c) nízká hodnota reálného odporu u mnoho závitových cívek


9. Vznik tzv. duchů v televizní technice je způsobeno:

a) časovou rozdílností zpracovávání přijatých odražených signálů

b) úroveň opožděného odraženého signálů je dostatečně silná pro smíchání se hlavním

c) opožděný odražený signál je na stejné nosné frekvencí, je proto zpracován

d) rozdílnými vzdálenosti drah dvou vysílačů k přijímači, pracujících na jiném nosném kmitočtu


10. Metalické vedení snižuje horní frekvenční pásmo přenášeného analogového signálu díky:

a) odporu a kapacity vedení, které tvoří horní propusť

b) odporu a kapacity vedení, které tvoří dolní propusť

c) odporu a kapacity vedení, které tvoří horní zádrž

d) útlum analogového signálu není závislí na kapacitě vedení


11. Stav vysoké impedance je tehdy, kdy:

a) bod v obvodě nevykazuje žádné napětí, nepropouští proud vůči zemi

b) bod v obvodě vykazuje rozdílnost napětí, ale nedodává žádný proud

c) bod v obvodě nevykazuje žádné napětí, protože je uzemněný


12. Frekvenčně závislé součástky jsou:

a) cívka, kondenzátor, rezistor

b) cívka, kondenzátor

c) kondenzátor, cívka, transformátor


13. Emitorový sledovač obrací fázi vstupního signálů o:

a) 180°

b) neobrací fázi

c) 360°


14. PN přechod se zvyšující se teplotou stává:

a) vodivější

b) teplota přechodu není podstatná

c) méně vodivější


15. Nízké h21e u tranzistorů je u:

a) zesilovacích

b) spínacích

c) výkonových vf


16. Obrácená polarizace elektrolitických kondenzátorů v obvodě způsobuje:

a) nefunkčnost celého obvodu

b) ztrátu hodnoty kapacity

c) snižování kvality a životnosti kondenzátorů


17. Usměrnění střídavého napětí s frekvencí 50 Hz přes Greatzův můstek s parelelním kondenzátorem mění frekvenci zvlnění na:

a) 100 Hz

b) nemění frekvenci

c) 25 Hz


18. Tranzistory nahradily elektronky z důvodů:

a) vyšší životnosti

b) příkonových

c) pro nižší kapacitu mezi elektrodami


19. Metalické vedení snižuje rychlost přenosu digitálních dat díky:

a) odporu a kapacity vedení, které tvoří integrační článek

b) odporu a kapacity vedení, které tvoří derivační článek

c) točením páru v kabelu


20. Varikapy mění s přiloženým paralelním napětím svůj

a) objem

b) kapacitu a ztrátový odpor

c) odpor a parazitní kapacitu Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.