www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech._______________________T E S T II._____________________

Test je zaměřen na obecné teoretické a praktické znalosti. Test není založen na typických autoškolových testech. Odpovědi mají rozdílné hodnocení.

1. Připojení ISDN od Českého telecomu lze s formátem:
a) DSS1
b) TR17N2
c) RS232

2. 512B veliký zásobník v 16 bitovém adresním systému umožňuje maximálně
a) 128 odskoků činnosti procesoru
b) 256 odskoků činnosti procesoru
c) 512 odskoků činnosti procesoru

3. Grafický obrázek bude větší ve formátu
a) bmp
b) gif

4. soubor .vaw je datově větší v samplovacím formátu:
a) 11kHz/16 bitů, stereo
b) 22kHz/8 bitů, mono
c) 44kHz/12 bitů, mono

5. průchodnost dat v jednom telefonním spoji GSM je:
a) max 9,6 kb/s
b) max 64kb/s
c) max 64kB/s

6. 1 B kanál ISDN v české republice přípojky BRI má velikost
a) 57kb/s
b) 64kb/s
c) 128kb/s
d) 2048kb/s

7. Datová průchodnost HTS (bytové stanice) u Českého telecomu je:
a) max 9,6kb/s (a to pouze v případě dobrého stavu přípojného vedení)
b) až 256kb/s (dle kvality modemu)
c) až 48,4 kb/s (pokud to modem umožňuje)

8. ISDN připojení k NT je provedeno po:
a) dvou drátech
b) čtyřech drátech
c) po jednom páru vedení

9. sběrnice ISDN za NT k zařízení je :
a) dvoudrátová
b) čtyřdrátová
c) osmidrátová

10. instrukce JMP (odskok na adresu) si svoji adresu odskoku
a) nemusí pamatovat
b) musí pamatovat

11. Nejdelší dosah pro přenos dat k perifernímu zařízení dosáhneme:
a) COM výstupem (RS 232)
b) LPT (paralelním přenosem)
c) USB

12. Rychlejší přenos lze dosáhnout na:
a) metalice
b) optice

13. Posilovač sběrnice na I/O portech desky systému slouží:
a) pro rozšíření adresního pole procesoru
b) pro zajištění dostatečného výkonu logických úrovní pro přídavná zařízení
c) pro ochranu vnitřních obvodů proti zkratu z venčí

14. Obvod MH 74 00 má:
a) 2 hradla
b) 4 hradla
c) 8 hradel

15. Koaxiální kabel je vhodnější pro přenos vyšších frekvencí v:
a) obdélníkovém (digitálním) tvaru
b) sinusovém modulovaném tvaru

16. BIOS čip na základní desce je principiálně pamětí druhu:
a) RAM, SRAM
b) ROM, EPROM

17. Pro faxování ve formátu G4 lze na:
a) analogové lince na ISDN
b) ISDN na analogovou linku
c) jen ISDN na ISDN

18. Klasický modem na HTS (bytová stanice) pracuje v pásmu:
a) 0,3-3,4kHz
b) 200Hz až 15kHz (v pásmu slyšitelnosti lidského ucha)
c) pracuje na principu digitálního toku 64kb/s

19. Paritní bit v sérovém přenosovém toku dat způsobuje:
a) zmenšuje tok dat (kompresi)
b) zvětšuje tok dat (působí jako nadbytečný bit)
c) pro dobu přenosu dat není podstatný

20. Bez speciálních přístrojů lze spojit
a) metalické vedení
b) optické vedení
c) obojí

21. rychlejší tok dat k zařízení lze dosáhnout pomocí:
a) COM rozhraní
b) LPT rozhraní
c) USB rozhraní

22. Polarita ab drátů v telefonní zásuvce musí být:
a) + a drát, - b drát
b) - a drát, + b drát
c) není pro funkci telefonu podstatná

23. Signál pro vyzvánění telefonní přístroje přichází jako:
a) změna napájecího napětí z 48V na 60V
b) střídavé sinus napětí cca 70V
c) přerušované zkratování a,b drátů

24. Datová sběrnice v PC je:
a) jednosměrná
b) obousměrná

25. Pro zjištění informací o PC v DOSu se používá příkaz:
a) MSD
b) DIR
c) TYPE

26. TCP/IP je
a) přenosový formát používaný v síti internet
b) formát kódování zvukových sekvencí
c) instrukce pro vyhledávání ztracených souborů na disku

27. Piezoelektrický jev je:
a) změna teploty tranzistoru při vyšších frekvencích
b) vylučování oxidu mědi v akumulátoru
c) následek deformace, kdy v krystalu vznikají elektrické náboje

28. Co je to předřadník ?
a) dioda zapojená před hlavní výkonovou diodou
b) rezistor zapojený v sérii s voltmetrem, umožňující n-násobné zvětšení původního rozsahu voltmetru
c) rezistor zapojený paralelně s voltmetrem, umožňující n-násobné zvětšení původního rozsahu voltmetru

29. I. Kirchhoffův zákon říká, že :
a) součet všech elektromotorických napětí zdrojů v libovolně orientované smyčce elektrického obvodu je roven součtu úbytků napětí ve všech větvích této smyčky
b) napětí U na vodiči je úměrné protékajícímu proudu I, kde konstantou úměrnosti je elektrický odpor R tohoto vodiče, U = R I.
c) Hmotnost látky vyloučené na elektrodě je úměrná součinu stálého proudu a doby po kterou proud procházel. m = A . I . t Číselná hodnota elektrochemického ekvivalentu se rovná číselné hodnotě hmotnosti látky, která se vyloučí na elektrodě při přenesení náboje 1C.

30. KC508 je součástka
a) fototranzistor
b) tranzistor
c) výkonový tyristor
d) elektronka typické ruské řady