Týmová práce


Abychom správně pochopili pojem týmová práce, pokusíme se jej rozebrat z historického hlediska jeho vývoje. Dřívějším rysem schopností jedince byla samostatnost a schopnost pojmout veškeré informace týkající se daného problému. V současné době musí být také jedinec, začleněn do jistého projektu, plně samostatný. Ovšem již nikdo nedokáže pojmout veškeré informace, které dnešní moderní a informačně obsáhlý svět představuje. Není to ostudou, když, byť velmi schopný člověk, prohlásí: „Nevím." Není v silách živých prostředků znát vše. Začínají se vytvářet specializovaní pracovníci, kteří se zabývají pouze určitým problémem. Jejich seberealizačním záměrem je dostat se na hranici specialista profesionál, s dokonale ucelenou představou o jistém problému. Tito lidé zpracovávají jistý problém a stanoví k němu základní a určující definice, které budou platné pro jejich nástupce v časovém vývoji daného procesu. Zjednodušeně lze říci, že jejich schopnosti určují aktuální hranic Předcházející model týmové práce je svou podstatou zaměřen na úzkoprofilovou skupinu profesionálů. Aby týmová práce dostala další rozměr, musí dojít ke spojení několika úzkoprofilových skupin. Dostáváme se k dalšímu velmi významnému faktoru týmové práce, a to je koordinace. Úkolem koordinačního týmu je uvědoměle vést práci jednotlivých úzkoprofilových profesionálních skupin tak, aby všechny skupiny dosáhly takových výsledků, které budou optimální pro realizaci výsledného produktu.

Aby veškerá práce dosud uváděných týmových skupin byla efektivním přínosem pro spotřební společnost a výdělečným prostředkem pro pracovníky týmových skupin, vzniká další týmová skupina lidí s faktorem obchodního zaměření. V dnešní době mluvíme o managementu. Týmová práce této skupiny lidí je přirozeně rozčleněna do několika úrovní, kde nejvyšší prioritu má tým řídící. V tom nejzákladnějším dělení týmových skupin v pracovní společnosti jsme tedy definovali tři skupiny. Profesionální, koordinační a obchodní. Aby všechny skupiny správně pracovaly musí mít dobrou úroveň komunikace. Mluvíme o vnitřní komunikaci. Například pozorujme komunikační kanály v týmové profesionální skupině. Jedná se o složité technické a odborné formulace, které budou pro obchodní úsek nic neříkající. Na druhou stranu nelze po technikovi vyžadovat znalosti obchodních strategií a chování trhu. Ale aby tato dvě základní týmové skupiny mohly spolupracovat, vznikla uváděná koordinační týmová skupina lidi. Lidé z koordinační týmové skupiny musí částečně rozumět komunikačním zákonům obou skupin. Zjednodušeně lze říci, že musí mluvit dvěma jazyky. Koordinační tým svým způsobem zajišťuje vnější komunikaci.

Přirozeně, že toto dělení pracovních týmu je jen logické a má přiblížit jen vzájemnou vazbu mezi jednotlivými skupinami lidí pracujících v univerzálním podnikovém modelu. Každý pracovní model je individuální a skládá se z mnoha skupinových týmů, které mezi sebou mají určité vazby. Provazbení jednotlivých týmových skupin tvoří vnitropodnikovou strukturu úseků a oddělení.