Týmová práce


Efektivní přínos osobní profesionality pro společnost v dnešním moderním světě je plně dána týmovým uskupením lidských faktorů s podobnými profesními zájmy. Veškeré realizované projekty v dnešní době jsou důsledkem optimální a řízené práci úzkoprofilových týmových skupin lidí. Každý zpracovává jeden pracovní proces do absolutní dokonalosti. Koordinační týmy seskládají na sebe navazující se procesy do výsledného cíle vědomého projektu. Klasickým příkladem v elektronice jsou výrobci různě funkčních IO, u kterých uvedou vstupně výstupní pracovní podmínky. Jiné týmy pracovní podmínky IO akceptují a pospojují IO do funkčního systému. I tato skupina lidí definuje další podmínky, které musí brát v potaz další profesní týmy nebo již uživatelé.