www.amapro.cz [Elektronická schémata]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

Nový projekt AmaPro
FB Název ID Popis  
Aktivní korekce NF nf_korek_001 S tranzistorem, napájecí napětí +18V  
Akustický spínač elektronic_017 S uhlíkovým mikrofonem  
AM přijímač vf_am_001 Jednoduchý příjímač s jedním detekčním a NF tranzistorem  
Anténní předzesilovač vf_anten_001 Vstup 300 ohm, výstup 300 Ohm, Ucc +9V  
Anténní předzesilovač vf_anten_002 Vstup 300 ohm, výstup 70 Ohm, Ucc +4,5V  
Anténní předzesilovač UHF vf_anten_003 Jednostupňový, impedance 300Ohm  
Anténní předzesilovač UHF vf_anten_004 Dvojstupňový, impedance 300Ohm  
Auto tlačítko logic_ele_001 Spínač s opakovatelným řízeným generováním pulsů  
Balanční směšovač vf_smes_001 S kombinovaným výstupem dle poměrů směšovaných kmitočtů  
Blikač logic_hra_002 S tyristorem řízeným spínání žárovek  
Blikač 220V logic_ele_007 Galvanické oddělení jedné žárovky  
Blikač 220V logic_ele_008 Galvanické oddělení dvou žárovky  
Blikač 220V logic_ele_009 Zátěž 40W  
Blikající had logic_hra_001 Se 4 LED  
Clappův oscilátor osc_001 Nf a Vf oscilátor s NPN tranzistorem  
Časové relé elektronic_006 S tranzistorem a laditelným potenciometrem  
Časové relé elektronic_007 S tranzistorem a laditelným potenciometrem (nižší odběr)  
Časový spínač elektronic_018 Obvod pro řízení časového spínání pro Rz na 220V  
Časový spínač logic_cas_001 Se spožděným odpojením zátěže  
Časový spínač logic_cas_002 Se spožděným připojením a odpojením zátěže  
Časový spínač logic_cas_003 Se spožděným připojením zátěže  
Dělič kmitočtu logic_ele_003 Upravené zapojení pro kladné a záporné pulzy do +-15V  
Detekční stupeň elektronic_008 Tranzistorový se zpětnou vazbou  
Detektor vf/nf vf_detek_001 Nejjednodušší zapojení s jednou detekční diodou  
Elektronický blesk elektronic_013 Napájení 9V  
FM vysílač s mikrofonem vf_fm_001 Nízkovýkonový FM vysílač v pásmu 80-100Hz  
Fotospínač elektronic_009 S výstupní proudovou zátěží  
Fotospínač elektronic_014 Proudová zátěž v kolektroru  
Generátor 1Hz gen_obd_002 Zdroj přesného obdélníku 1Hz  
Generátor obdélníku osc_obd_001 S hradly NAND  
Generátor obdélníku osc_obd_002 Krystalem řízený multivibrátor  
Generátor obdélníku gen_obd_004 NE 558 pro 400Hz  
Generátor obdélníků gen_obd_001 S konstantním kmitočtem a proměnlivou střídou  
Generátor pily gen_pila_001 S kvalitním výstupním linearizačním stupněm  
Generátor pily gen_pila_002 Integrační článek s tranzistorem  
Generátor s nastvit. střídou gen_ele_003 NE 558 se dvěma hradly  
Generátor sin gen_ele_002 Generátor náhodného sinus signálu  
Generátor skokového napětí gen_skok_001 Starší zapojení s tranzistory, bez vlastního zdroje obdél.  
Generátor zvuků gen_ele_001 Řízený fotočidlem  
Hlídač podpětí sítě elektronic_002 Obvod hlídá tři fáze 240V a pří poklesu generuje log1  
Impedanční čidlo elektronic_020 Pro měření změny hladiny vody  
Impedanční převodník nf_imped_003 Pro měkký napěťový vstup  
Impedanční převodník nf_imped_004 Vstupní napěťový signál vztažen proti +Ucc  
Impedanční převodník termistoru nf_imped_002 Aktivní změna potenciálu proudově zapojená k +Ucc  
Impedanční přizpůsobení nf_imped_001 S nízkým odběrem a vysokou vstupní impedancí  
Impulsní tlačítko logic_ele_006 Obvod pro generování definovaného impulsu  
Invertující zesilovač nf_oz_002 S frekvenční kompenzací  
Jednostupňový NF zesilovač nf_zesil_019 Klasický jednostupňový nf zesilovač s výstupem z kolektoru  
Kapacitní spínač elektronic_010 S výstupní proudovou zátěží  
Komparátor nf_kompar_002 MAA 501  
Kompenzační obvod nf_kompenz_001 MAA 50x  
Kompresor dynamiky nf_ele_002 S germaniovými tranzistory, vysoká citlivost  
Kompresor dynamiky nf_kompres_001 Jednodušší zapojení s jedním diferenčním obvodem  
Kompresor dynamiky nf_kompres_002 Vylepšené zapojení se dvěma diferenčními obvody  
Koncový NF zesilovač nf_zesil_020 S dvěma tranzformátorovými vazbami  
Kondenzátorové čidlo elektronic_019 Obvod pro měření kapacitních změn (např. ve vodě)  
Konvertor vf vf_konv_002 50/28Mhz  
Korektor šumu nf_korek_003 Tranzistorový obvod pro omezení šumů v NF  
Kruhový čítač logic_cit_001 NE 558 se čtyřmi hradly  
Kruhový modulátor vf_modul_001 S potlačením nosné  
Kytarový snímač elektronic_028 Převodník signálu ze senzorů elektrické kytary  
Logaritmický zesilovač nf_zesil_031 Se třemi OZ  
Logaritmický zesilovač nf_zesil_032 NE 555  
Magnetofónový předzesilovač nf_predz_009 Obvod pro úpravu signálu z magnetofónových hlav  
Měnič 1,5V/5V zdroje_menic_012 Napájení TTL IO z tuškové baterie  
Měnič 12V/220V zdroje_menic_007 Transformátorová vazba, výstup 220V/50Hz  
Měnič 12V/220V zdroje_menic_008 Pro zářivku 8W  
Měnič 12V/9V zdroje_menic_009 Se třemi tranzistory  
Měnič 12V/9V zdroje_menic_010 S jedním tranzistorem  
Měnič 28V/250V zdroje_menic_006 Externí budící impulsy, výstup +250V  
Měnič napětí zdroje_menic_001 Vstup 4,5 V, výstup 30V  
Měnič napětí zdroje_menic_002 z 1,5 na 8,5V  
Měnič napětí zdroje_menic_003 S galvanicky oddělením  
Měnič napětí zdroje_menic_004 z 1,5 na 6V  
Měnič napětí zdroje_menic_005 S výstupním sysmetrickým napětí +-10V pro OZ  
Měření teploty elektronic_026 Jako tepelné čidlo použit kovový obal tranzistoru  
Měření teploty elektronic_027 Jako tepelné čidlo použit kovový obal diody  
Metronom elektronic_021 Generátor pulsů  
Mezifrekvenční zesilovač vf_mzf_001 Modul 1MF1  
Mikrofónní zesilovač nf_predz_008 Úprava uhlíkového mikrofonu pro další zpracování signálu  
MKO elektronic_033 Základní zapojení monostabilního klopného obvou  
Mono koncový stupeň nf_zesil_001 TDA 2006  
Mono koncový stupeň nf_zesil_002 TDA 7261  
Mono koncový stupeň nf_zesil_004 TDA 1904  
Mono koncový stupeň nf_zesil_005 TDA 1905  
Mono koncový stupeň nf_zesil_006 TDA 1908  
Mono koncový stupeň nf_zesil_007 TDA 1910  
Mono koncový stupeň nf_zesil_009 TDA 2006  
Mono koncový stupeň nf_zesil_011 TDA 7240A  
Mono koncový stupeň nf_zesil_012 TDA 7253  
Multivibrátor gen_obd_003 s IO 555  
Multivibrátor logic_ele_010 Schmittův klopný obvod  
Nabíječ akumulátorů zdroje_nabij_001 Jednoduchý s tyristorem  
Nabíječ akumulátorů zdroje_nabij_002 S automatickým vypínáním  
Nabíječ akumulátorů zdroje_nabij_003 Pro různý počet článků  
Nabíječ akumulátorů zdroje_nabij_004 S automatickým omezením nabíjecího proudu  
NF oscilátor osc_003 S kladnou zpštnou vazbou tvořenou třemi RC články a posuvem fáze  
NF předzesilovač nf_predz_001 Obvod s MAA325  
NF předzesilovač nf_predz_002 Obvod s TAA151  
NF předzesilovač pro MIC nf_predz_003 Vysoký odstup signál-šum, symetrické napájení +-15V  
NF předzesilovač pro MIC nf_predz_004 Napájecí napětí 9V, šířka pásma 22kHz  
NF výkonný oscilátor osc_004 S proměnným výstupním kmitočtem  
NF zesilovač nf_zesil_016 S MAA145, výstup proti +Ucc  
NF zesilovač nf_zesil_017 Komlementární zapojení GC511, výstup proti +Ucc  
NF zesilovač 10W nf_zesil_015 Zesilovač s koncovým komplem. Stupněm GD607  
NF zesilovač 2W nf_zesil_014 Vstupní signál vzpřažen proti +Ucc napájení zesilovače  
Obrazový zesilovač vf_zesil_002 Obvody televizní techniky  
Obvody pro dělení napětí elektronic_031 Dva obvody s OZ  
Omezující zesilovač nf_oz_001 Obvod pro zamezení přebuzení vstupního signálu  
Oscilátor LC osc_LC_001 2-10 MHz  
Oscilátor řízený napětím osc_006 NE 558 se dvěma hradly  
Oscilátor řízený napětím osc_007 S tranzistorem a varikapy  
Oscilátor sinus osc_005 Cllapovo zapojení s krystalem  
Otáčkoměr elektronic_022 Výstup mAmpérmetrem  
Pasivní korekce NF nf_korek_002 Zapojení s poměrně vysokým útlumem  
Plynové čidlo elektronic_030 Obvod pro detekci plamene  
Predzesilovač kondenz. MIC nf_predz_005 Obvod pro rehabilitaci signálu na delším přívodu kondenz. MIC  
Předzesil. pro dynamic. vložku nf_predz_010 Obvod pro úpravu signálu z dynamické vložky  
Předzesilovač nf_predz_006 Nízká vstupní impedance (200Ohm)  
Předzesilovač 145Mhz vf_predz_001 S FET tranzistorem typu Motorola MPF 102  
Předzesilovač MIC nf_predz_012 S kompresorem dynamiky  
Předzesilovač pro konden. MIC nf_predz_007 Obvod umístěn v zařízení pohyblivého mikrofonu  
Předzesilovač pro konden. MIC nf_predz_011 Jednoduchý s jedním T  
Převodník f/U nf_prevod_001 Převodník signálu o určité frekvenci na napětí  
Příjímač pro 40kHz vf_prijimac_003 Příjímač 40kHz modulovaných řídících signálů  
Přijímač vf vf_prijimac_004 Se třemi hradli NAND  
Regulovatelný zdroj 12V zdroje_stabil_008 S potlačením zvlnění  
Rušič komárů elektronic_003 Piezoelektrický vyzařovač vyšších frekvencí  
Řízení žárovek logic_ele_004 Postupné spínání žárovek, použitá základní hradla 74xx  
Sekvenční časovač logic_cas_004 NE 558 se čtyřmi hradly  
Schmittův obvod logic_ele_005 Se základními hradly  
Siréna elektronic_015 2x AKO  
Siréna elektronic_016 Se třemi multivibrátory  
Siréna nf_akust_001 2x AKO s tranzistory a výkonovým koncovým stupněm pro REPRO  
Siréna elektronic_023 Jednoduché zapojeni se 2 tranzistory, +Ucc12V  
Síťový smívač žárovky elektronic_012 Zatížení 200W žárovkou, tyrystor, 2x řídící tranzistory  
Sledovač signálu elektronic_011 Akustický výstup, napájení 4,5V  
Sluneční dobíječka zdroje_nabij_005 Obvod pro dobíjení článků pomocí sluneční energie  
Směšovač vf vf_smes_002 950/1700 MHz  
Snímač klaves in_out_klaves_001 Parazitní obvod na cizí zařízení pro snímaní stavu kláves  
Spínač hladiny vody elektronic_001 Obvod hlídá dolní a horní hladinu, výstup řízené relé  
Stabilizátor +12V zdroje_stabil_001 S OZ MBA 145  
Stabilizátor +18V zdroje_stabil_004 S výkonovým tranzistorem KU 511  
Stabilizátor +5V zdroje_stabil_006 Jednoduchý stabilizátir s MA 7805  
Stabilizátor +5V zdroje_stabil_007 Jednoduchý s tranzistory  
Stabilizátor +5V zdroje_zdroje_002 Jednoduchý stabilizátir s MA 7805  
Stabilizátor 12 až 18V zdroje_stabil_005 S OZ MAA 501, výstupní proud 2A  
Stabilizátor 2 až 30V zdroje_stabil_002 S OZ LM 100  
Stabilizátor 2 až 30V zdroje_stabil_003 S OZ LM 100, výstupní proud až 2A  
Stereo dekodér nf_stereo_001 Stereodekodér s A270D a P,L koncovým imped. Přizpůsobením  
Stereo koncový stupeň nf_zesil_003 TDA 7262  
Stereo koncový stupeň nf_zesil_008 TDA 2005M  
Stereo koncový stupeň nf_zesil_010 TDA 2822  
Stmívač s tyristorem elektronic_024 Pro 220V a zatížením 200W žárovkou  
Stmívače světel elektronic_004 Tyristorový regulátor svitu žárovky na 240V/50Hz  
Stroboskop elektronic_025 Napájení +310V  
Superhet vf_prijimac_002 7 tranzistorů a 9 cívek  
Superreakční detektor vf_detek_002 S tlumivkou, napájení +4,5V  
Synch. Komparátor nf_kompar_001 Převodních analog. Komarace na digitální logický výstup  
Termostat elektronic_005 Obvod hlídá dolní a horní teplotu, výstup řízené relé  
Tlačítko s pamětí logic_ele_002 Klopný obvod se spínačemi, drží logický stav  
Tvarovač impulsu logic_tvar_001 Převod fototranzistoru na logiku TTL  
Tvarovač impulsu logic_tvar_002 Převod fototranzistoru na logiku TTL  
Univerzální zesilovač nf_zesil_013 Bez vazebních členů a proměnnou frekvenční a imped. Charakt.  
Útlumový článek nf_ele_003 Nastavitelný s OZ  
VF konvertor vf_konv_001 145Mhz/5MHz  
VF oscilátor osc_002 S krystalem a jedním tranzistorem NPN  
VF oscilátor osc_LC_002 Jedno tranzistorový s indukčností  
VF přijímač vf_prijimac_001 20 až 80 MHz  
VF vysílač vf_vysilac_001 Řízená oscilace krystalem 27,120 MHz  
VF zesilovač vf_zesil_001 Širokopásmový dvojstupňový tranzistorový zesilovač  
Výkonový koncový zesilovač NF nf_zesil_018 S komplementárními kaskádními tranzistory, +Ucc 50V  
Výkonový koncový zesilovač NF nf_zesil_030 S tranzistory v dvojčinném zapojení  
Vysílač infra elektronic_032 Určeno pro infra bránu 50/100Hz  
Vysílač LED vf_vysilac_002 Vysílač řízení na 40kHz  
Zdroj 27V/1A zdroje_zdroje_001 S tyristorovou pojistkou  
Zdroj 6,5V zdroje_zdroje_004 Jednoduché zapojení bez síťového transformátoru  
Zdroj napětí zdroje_zdroje_003 Zapojení zdroje napětí z 200V bez použití transformátoru  
Zdroj referenčního napětí zdroje_ u_001 Referenční napětí od -10V do +10V, sysmetrické napájení OZ +-15V  
Zdroj rozmítacího napětí nf_ele_001 Napájení řízení 12V, napájení rozmítané části 30V (s tranzistory)  
Zdroj symetrického napětí zdroje_ u_002 Přesný symetrický výstup +15V a -15V  
Zdroj vysokého napětí zdroje_menic_011 220V/50Hz na +-1,7kV  
Zdroj záporného napětí zdroje_ u_002 Číslicové řízení  
Zdvojovač napětí zdroje_ele_001 Zapojení s tranzistory  
Ztrojovač kmitočtu vf_ele_001 Se třemi diodami, přímí výstup z kolektoru  
Ztrojovač kmitočtů vf_ele_002 Pro 10MHz s IO CA3028  
Žárovkový blikač elektronic_029 AKO s proudovým výstupem pro žárovku  

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro