www.amapro.cz [Učebnice anglického jazyka]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Učebnice anglického jazyka

Starší vydání učebnice anglického jazyka pro začátečníky. Kniha není vhodná pro samouky. Je ale použitelná jako zdroj větných spojení, mluvnických frází a ukázky rozhovorů. Kniha je spíše určená pro učitele jako zdroj informací a příkladů.


Učebnice anglického jazyka
Vysvětlivky a předmluva
Velký, malý, tall, short, big, small
Člen, zápor, přízvuk
to have, míti

Comparison, stupňování
Přivlastňovací zájmena
Plural, množné číslo
Exeptions, výjimky, Irregular
Slova bez množného čísla
Personal Pronouns, zájmena
Děj nepřetržitý
Předložka of
Tell me!
He goes, he does
Mluvíte doma česky?
Slova church, shop, house

Pomocné sloveso to, do
Cardinal Numbers, číslovky
Určitý počet, every, každý
Mnoho, více, nejvíce
Nepravidelný past tense
Měl jsem, neměl jsem, had, been
Přidání koncovky ed

Pomocné sloveso to have
Let me see
Budoucí čas, sloveso shall
Useful English
Příčestí slovesa, call, called

Substantivní přisvojovací zájmena
Defective Verbs, bez infinitivu
Sloveso tell, say
Come with me
I should work
I am crazy
I wrote to you?

Příslovce jako přídavné jméno
I mean it too
Suit yourself!
Who - kdo, whitch - který
What time is it?
Begin, began, begun
Any, some, kdokoliv, kterýkoliv
Should it be
The Moocher

A List of the Strong
Vynechání samohlásky
Vynechání souhlásky

Nepravidelná výslovnost
Pravidla čtení
Změkčení souhlásek

Obsah anglické knihy I.
Obsah anglické knihy II.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl anglický jazyk Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro