www.amapro.cz [Chemie pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi. Látky jsou složeny z atomů a z nich složených molekul nebo z iontů. Chemie popisuje svým vlastním metodickým a teoretickým přístupem hmotu a navazuje tak na studia fyzikální a předchází studiu hmoty z biologického nebo např. geologického hlediska.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha je určená pro studenty středních škol. Je více odborně založená a rozšiřuje učivo za základních škol. Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady užití chemické výroby a praxi. Obecně lze tuto knihu považovat za složitější učivo.


Chemické reakce a přeměny

kinetika, termodynamika, chlorovodík, molekula, atom, vodík, indikátorový papírek, chemická vazba

Chemické reakce a přeměny
Související stránky v této knize

Chemická kinetika
Chemická rovnováha
Organická chemie, molekula
Racionální vzorce, uhlovodíky
Racionální vzorce, uhlovodíky
Uhlovodíky, Alkeny, Alkiny
Benzen, uhlovodíkové zbytky
Názvosloví uhlovodíků, hlavní řetězec
Aromatické uhlovodíky, areny
Halogenové deriváty uhlovodíků
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
Eliminační reakce, alkohol
Sytné a vícesytné kyseliny
Nenasycené uhlovodíky
Aromatické uhlovodíky, naftalen
Halogen deriváty uhlovodíků


Související stránky v knihovně

Rok 1944 až rok 1947
Rok 1957 až rok 1959
Vzácné plyny
Molekula, elektrony atomu
Nebeská tělesa
Molekulární teorie tekutin
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Kapacita deskového kondenzátoru
Polarizace elektrod, akumulátory
Nositel náboje, valenční elektron, atom, mřížka
Schematické znázornění donorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Stlačení kapalného tělesa
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Struktura atomů
Vznik chemické vazby
Slučování atomů, chemická vazba
Molekuly a sloučeniny
Model vzniku molekuly
Anion, vodík
Uspořádání chemických prvků
Pentahydrát síranu měďnatého
Látkové množství
Kyslíkový konvertor
Pohyb molekul
Vypařování kapalin
Model atomu
Stavová veličina, Celsiova teplota
Rozložení molekul, graf
Volná dráha molekuly, vývěva
Kubická mřížka
atmosférická destilace - atom
chemická rovnice - chemická vazba
termizace - termodynamika
vodík - vodivost
vodík
Značka chemického prvku
Vzorce chemických sloučeninFulltextový vyhledávač AmaProPublikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Analytická chemie | Biochemie | Anorganická chemie | Organická chemie | Fyzikální chemie | Biofyzikální chemie | Farmaceutická chemie | Geochemie | Petrochemie | Chemie silikátů | Chemie atmosféry | Chemie životního prostředí | Jaderná chemie | Lékařská chemie | Makromolekulární chemie | Supramolekulární chemie | Termochemie | Výpočetní chemie Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro