www.amapro.cz [Chemie pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi. Látky jsou složeny z atomů a z nich složených molekul nebo z iontů. Chemie popisuje svým vlastním metodickým a teoretickým přístupem hmotu a navazuje tak na studia fyzikální a předchází studiu hmoty z biologického nebo např. geologického hlediska.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha je určená pro studenty středních škol. Je více odborně založená a rozšiřuje učivo za základních škol. Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady užití chemické výroby a praxi. Obecně lze tuto knihu považovat za složitější učivo.


Chemické reakce a přeměny

kinetika, termodynamika, chlorovodík, molekula, atom, vodík, indikátorový papírek, chemická vazba

Chemické reakce a přeměny
Související stránky v této knize

Chemická kinetika
Chemická rovnováha
Organická chemie, molekula
Racionální vzorce, uhlovodíky
Racionální vzorce, uhlovodíky
Uhlovodíky, Alkeny, Alkiny
Benzen, uhlovodíkové zbytky
Názvosloví uhlovodíků, hlavní řetězec
Aromatické uhlovodíky, areny
Halogenové deriváty uhlovodíků
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
Eliminační reakce, alkohol
Sytné a vícesytné kyseliny
Nenasycené uhlovodíky
Aromatické uhlovodíky, naftalen
Halogen deriváty uhlovodíků


Související stránky v knihovně

Rok 1944 až rok 1947
Rok 1957 až rok 1959
Vzácné plyny
Molekula, elektrony atomu
Nebeská tělesa
Molekulární teorie tekutin
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Kapacita deskového kondenzátoru
Polarizace elektrod, akumulátory
Nositel náboje, valenční elektron, atom, mřížka
Schematické znázornění donorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Stlačení kapalného tělesa
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Struktura atomů
Vznik chemické vazby
Slučování atomů, chemická vazba
Molekuly a sloučeniny
Model vzniku molekuly
Anion, vodík
Uspořádání chemických prvků
Pentahydrát síranu měďnatého
Látkové množství
Kyslíkový konvertor
Pohyb molekul
Vypařování kapalin
Model atomu
Stavová veličina, Celsiova teplota
Rozložení molekul, graf
Volná dráha molekuly, vývěva
Kubická mřížka
atmosférická destilace - atom
chemická rovnice - chemická vazba
termizace - termodynamika
vodík - vodivost
vodík
Značka chemického prvku
Vzorce chemických sloučeninFulltextový vyhledávač AmaProDigitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Analytická chemie | Biochemie | Anorganická chemie | Organická chemie | Fyzikální chemie | Biofyzikální chemie | Farmaceutická chemie | Geochemie | Petrochemie | Chemie silikátů | Chemie atmosféry | Chemie životního prostředí | Jaderná chemie | Lékařská chemie | Makromolekulární chemie | Supramolekulární chemie | Termochemie | Výpočetní chemie Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro