www.amapro.cz [Chemie pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi. Látky jsou složeny z atomů a z nich složených molekul nebo z iontů. Chemie popisuje svým vlastním metodickým a teoretickým přístupem hmotu a navazuje tak na studia fyzikální a předchází studiu hmoty z biologického nebo např. geologického hlediska.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha je určená pro studenty středních škol. Je více odborně založená a rozšiřuje učivo za základních škol. Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady užití chemické výroby a praxi. Obecně lze tuto knihu považovat za složitější učivo.


Mazut, zemní plyn, svítiplyn

koncentrace, dehet, koks, karbonizační plyn, železo, topný plyn, SSSR, plamen

Mazut, zemní plyn, svítiplyn
Související stránky v této knize

Chemická rovnováha
Silná koncentrace, oxoniový iont
Barytová voda


Související stránky v knihovně

Doba železná ve střední Evropě
Raný feudalismus
Parník, vykořisťování, buržoazie
Průmyslová výroba SSSR a USA
Lidový komisař Litvinov
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Konference na Jaltě 1945
Pražané vítají osvoboditele
Mapa Evropy po druhé světové válce
Vývoj lidově demokratických zení
8. století před naším letopočtem
Rok 1679 až rok 1699
Věcný rejstřík I až K
Věcný rejstřík W až Z
Frekvence rádiové vlny
Vodní plyn, výroba benzínu
Methan, koks, teplo, dinas
Dehet, čpavek, čistič
Chemická reakce nabíjení
Desky a izolace
Kovy a paliva
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Stlačení kapalného tělesa
Magnetické vlastnosti látek
Bimetalický pásek, bimetal
Magneticky měkká ocel
Pozorování a pokusy
Cukr, sůl, naftalen
Výbušnost vodíku
Reakce sodíku s vodou
Slučovací poměry v oxidech
Univerzální indikátorový papírek
Vlastnosti solí
Benzín, krakování
Sváření polyethylenových fólií
Deriváty uhlovodíků
Oxid měďnatý
Jednotka koncentrace
Výpočet koncentrace kapaliny
Pokus se železným hřebíkem
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Výhřevnost paliva
Struska a roztavené železo
Rychlost chemických reakcí
Železné a neželezné kovy
Technické železo
Palivo pro vysokou pec
Surové železo
Indukční elektrická pecFulltextový vyhledávač AmaProEncyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Analytická chemie | Biochemie | Anorganická chemie | Organická chemie | Fyzikální chemie | Biofyzikální chemie | Farmaceutická chemie | Geochemie | Petrochemie | Chemie silikátů | Chemie atmosféry | Chemie životního prostředí | Jaderná chemie | Lékařská chemie | Makromolekulární chemie | Supramolekulární chemie | Termochemie | Výpočetní chemie Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro