www.amapro.cz [Chemie pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi. Látky jsou složeny z atomů a z nich složených molekul nebo z iontů. Chemie popisuje svým vlastním metodickým a teoretickým přístupem hmotu a navazuje tak na studia fyzikální a předchází studiu hmoty z biologického nebo např. geologického hlediska.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha je určená pro studenty středních škol. Je více odborně založená a rozšiřuje učivo za základních škol. Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady užití chemické výroby a praxi. Obecně lze tuto knihu považovat za složitější učivo.


Chemická rovnováha

homogenní, heterogenní, koncentrace, roztok, zbarvení, reakce, vodík, jód

Chemická rovnováha
Související stránky v této knize

Chemické reakce a přeměny
Chemické reakce a přeměny
Termochemie, exotermické, endotermické reakce
Racionální vzorce, uhlovodíky
Uhlovodíky, Alkeny, Alkiny
Benzen, uhlovodíkové zbytky
Názvosloví uhlovodíků, hlavní řetězec
Aromatické uhlovodíky, areny
Mazut, zemní plyn, svítiplyn
Halogenové deriváty uhlovodíků
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
Eliminační reakce, alkohol
Eliminační reakce, alkohol
Jodoformová reakce, Aceton
Sytné a vícesytné kyseliny
Rychlost reakce peroxidu
Srážecí a komlexotvorné reakce
Silná koncentrace, oxoniový iont
Nenasycené uhlovodíky
Aromatické uhlovodíky, naftalen
Halogen deriváty uhlovodíků
Dusíkaté deriváty
Barevné reakce fenolů


Související stránky v knihovně

Baterie (Součástka)
Časové vazby a dispozice HSP
Čítače
Fotodioda (Součástka)
Komutační vlastnosti PN přechodů
Napěťová přenosová charakteriskika
Napěťová přenosová charakteristika
Optobrána
Přehled zpráv rozhraní PCM L3
Stavy K ve směru příchozím
Tranzistor (Součástka)
Reorganizace - pojmy historie
Pravicové křídlo, vládní koalice
Frekvence rádiové vlny
Vzácné plyny
Nebeská tělesa
Setrvačnost tělesa
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Polarizace elektrod, akumulátory
Difrakce, štěrbina s drátem
Kerrův článek
Chemická reakce nabíjení
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Stlačení kapalného tělesa
Proud v kapalinách
Nerozpustné materiály
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Anion, vodík
Univerzální indikátorový papírek
Pentahydrát síranu měďnatého
Látkové množství
Jednotka koncentrace
Výpočet koncentrace kapaliny
Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého
Rychlost chemických reakcí
Kyslíkový konvertor
Model atomu
Ztráty v článkovém poli
koncentrace, koncovka, kondenzátor hrncový
reakce, reaktance, reprocita, reduktance
vodík - vodivost
vodík
Pronikání chemikálie do dřeva
Varný roztok dřeva
Vliv teploty, vliv času, impregnace
Koeficient přestupu tepla
Diskontinuální vařáky
Tlakový difuzér
Vibrační třidič, sukovník
Vzorce chemických sloučeninFulltextový vyhledávač AmaProDigitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Analytická chemie | Biochemie | Anorganická chemie | Organická chemie | Fyzikální chemie | Biofyzikální chemie | Farmaceutická chemie | Geochemie | Petrochemie | Chemie silikátů | Chemie atmosféry | Chemie životního prostředí | Jaderná chemie | Lékařská chemie | Makromolekulární chemie | Supramolekulární chemie | Termochemie | Výpočetní chemie Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro