www.amapro.cz [Zapojení s integrovanými obvody]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Zapojení s integrovanými obvody

Kniha je praktickou příručkou pro navrhování elektronických obvodů s polovodičovými součástkami, především však s integrovanými obvody. Obsahuje soubor osvědčených zapojení a stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.


Obsah integrované obvody

Úvod pro integrované obvody

Základní vlastnosti integrovaných obvodů
Diferenciální zesilovač, KCZ58, KCZ59
MAA325, MBA125, MBA145
Schématická značka operačního zesilovače
Invertující zesilovač, neinvertující zesilovač
Závislost zisku operačního zesilovače
MA3005, MA3006
Řízení zesílení operačního zesilovače
Spoje s izolovanými body na šasi
Měděná fólie, obtisky
Zatížení a odpor vodiče plošného spoje
Návrh přístrojové skříně
Maximální dovolená ztráta
Závislost tepelného odporu
Přepínání proudového zatížení
Dobíječ miniaturní baterie
Zapojení stabilizátoru se zenerovou diodou

Teplotní koeficient
Beztransformátorový měnič
Měnič bez transformátoru
Zatěžovací charakteristika stabilizátoru
Diferenciální zapojení
Stabilizátor napětí pro stížené podmínky
Stabilizátor pro mobilní zařízení
Tyristorová pojistka
Střídač o výkonu
Nabíječ s automatickým vypínáním
Napájení integrovaných obvodů
Rotační měnič

Přepěťová ochrana
Zapojení stabilizátoru
MAA723
Filtrační tlumivka
Rozvod napájení na desce
Nízkofrekvenční obvody
Koncový zesilovač
Napěťová zpětná vazba
TAA151
Zesilovač s konstantním ziskem

Korekční stupeň
MAA325
Integrovaný koncový zesilovač
Integrovaný zesilovač s korekcemi
Chlazení koncových zesilovačů
Korekce nízkých kmitočtů
Náhradní zapojení potenciometru
Aktivní filtr pro potlačení kmitočtu

Filtr proti šumu
Vysokofrekvenční obvody
Činitel jakosti, vodivost
Přijímač se zpětnou vazbou
Superreakční přijímač
Širokopásmový zesilovač
Filtr se soustředěnou selektivitou
TAA840
Laděný varikap
Poměrový detektor
Jakostní mezifrekvenční zesilovač

Indikátor vyladění
Konvertor, amplitudový detektor
Separátor synchronizační směsi
Oscilátor s laděným LC obvodem
Vysokofrekvenční zesilovač
Laděný zesilovač, CA3015
Násobič kmitočtu

Laboratorní pomůcky
Amplitudově modulovaný signál
Měření zesilovače
Reprodukční zařízení
Wienový můstek
Kmitočtový rozsah
Generátor obdélníkového napětí
MC1550
Střídavý voltmetr, lineární stupnice
Milivoltetr s operačním zesilovačem
Vysokofrekvenční multimetr
Optický indikátor napětí

Měřič zkreslení
Měřič hloubky modulace
Bezdrátový přenos signálu
Akustické spouštění blesku
Zesilovač biologických napětí
Zdvojovač kmitočtu

Omezovač napětí
Šířkový impulsní modulátor
Regulátor teploty
Časový spínač
Synchronizátor
Synchronizační impulsy
Měření střídavého napětí
MBA125, MBA245
Měření výkonového zisku
Měření napěťového zesílení
MA3013, MA3014
MAA661

Napěťová nesymetrie
MAA723
Základní parametry integrovaných obvodů
TAA
CA3012, CA3018
LM171
MAA501,MAA502
MAA725, MBA245
PA246, TAA740
TAA900

Funkce hradla NAND
Průběh proudu při spínání
Charakteristika vstupu, výstupní charakteristika
Průběh zpoždění na hradle
Zapojení výkonového hradla
Logické schéma klopného obvodu
MH7474
Paměť, MH7475

Digitrony
Dekodér MH7441
Zapojení pouzder řady 74
Činné odpory
Odpor nulové větve
Grafy napětí hradla
Zapojení omezovací diody
Vliv dlouhého vedení
Hazard vlivem nestejné délky

Klopný obvod RS
Odstranění přechodového děje
Protiporuchové napájení tlačítka
Oddělení pomocí relé
Kombinované oddělení
Vyloučení hazardu pomocí klopného obvodu
Tvarovací obvody
Převaděč kladných a záporných úrovní
Převaděč úrovní pomocí tranzistoru
Tvarování signálu klopným obvodem

Výstupní členy
Ovládání žárovky
Schéma multiplexu
Zvětšení logického zisku
Zkracování impulsu, integrační článek
Obvod s tepelnou kompenzací
Monostabilní klopný obvod
Obvod pro prodlužování impulsu
Klopný obvod, MH7474, MH7472

Astabilní klopné obvody, multivibrátor
Stabilní multivibrátor, souměrný multivibrátor
Posuvné registry
Posuvný registr, kruhový přenos
Hodiny, použití vyrovnávací paměti
Vratný registr
Synchronní paralelní vstup
Aplikační doporučení
Konvertory kódu, parita

Dekodér 1 z 10
Dekodér BCD kódu
Detektory redundantních stavů
Johnsonův kód
Kontrola paritou
Generátor sudé parity
Čítače, binární čítač
Čítač BCD kódu
Reverzibilní čítače
Aikenův kód

Děliče impulsů
Dělič modulo
Zapojení děliče
Čítače s integrovanými obvody
Omezení čítání klopným obvodem
MH7475
Generátory Johnsonova kódu
Čítač pro lichá, sudý čítač
Nulový stav
Pravdivostní tabulka čítače
Obvody pro aritmetické operace

Úplná čtyřbitová sčítačka
Sčítačka binárních čísel
Odčítačka binárních čísel
Dělení binárních čísel
Devítkový doplněk
Další číselný řád
Devítkový doplněk čísla
Součet bez korekce
Expoziční hodiny
Binární čítač

Komparátor
Zdroj napětí, TC241
Diagnostika poruch
Chybná funkce
Zapojení osciloskopu
Vliv indukčnosti vedení

Rejstřík integrovaných obvodů I.
Rejstřík integrovaných obvodů II.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro