www.amapro.cz [Monolitické integrované obvody]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Monolitické integrované obvody

Učebnice je určena pro střední školy zaměřené na elektroniku, elektrotechniku a příbuzné obory. Kniha pojednává o zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.


Obsah monolitické integrované obvody

Úvod, rozvoj integrované elektroniky
Monolitické obvody
Technologie monolitických obvodů
Fyzika monolitických obvodů
Určení proudového přenosu tranzistoru
Poměrová emisní zrtáta
Planární přechod
Poloha pracovního bodu tranzistoru
Tranzistor v saturaci

Lavinový průraz
Objemový odpor
Fázové zpoždění
Proudové zesílení tranzistoru
Proudový zesilovací činitel
Plošná geometrie
Mezní kmitočet
Tažení křemíku
Obrábění povrchu destičky

Epitaxní vrstva
Koncentrace, příměsi, difůze
Struktura tranzistoru NPN
Vlastnosti konstrukčních materiálů
Difúze, vlastnosti PN přechodu
Fickův zákon, chybová funkce
Komplementární chybová funkce
Graf rozpustnosti prvků
Absolutní teplota
Gaussova funkce
Fosfor, atom zlata
Orientace proudu

Oxidace, broušení
Bór, křemík, maskování
Fotolitografie
Fotografická matice
Tenké vrstvy
Horní vyvedení kolektoru
Ohnisková dálka objektivu
Matrice, křemíková destička
Postupné snímání kamerou
Optická čočka, násobič
Chemické maskování
Fotochemické maskování
Difúzní komín
Kovový materiál
Expandovaný kontakt
Hliníkové spoje, kontakty

Planární tranzistor
Napařování platiny
Aktivní podložka, tenká vrstva
Tenká vrstva vidivého materiálu
Vakuové napařování vrstev
Topné stroje, SiO, TiO2
Rychlost napařování

Vlastnosti odporových vrstev
Vodivé kontakty
Mezní kmitočet, parazitní kapacita, difuze
Příklad struktury kondenzátoru
Závislost kapacity kondenzátoru
Výroba odporu, výroba rezistoru
Upevňování propojovacích vodičů
Pracovní postup termokomprese
Wolframová kapilára
Zlaté drátky, hliníkové dráty
Fotografie struktury logického obvodu
Počet tranzistorů

Technologie montáže, pouzdření
Křemíková destička
Válcová pouzdra
Výkonová ztráta
Studený svár
Ploché keramické pouzdro
Plochá pouzdra
Dual in Line
Epoxidová pryskyřice
Koeficienty tepelné vodivosti
Pouzdření, typ pouzdra

Návrh monolitických obvodů
Bodové hodnocení pracnosti
Technologická obtížnost obvodu
Příklad struktury tranzistoru
Dvou difúzní technologie
Texas Instrumens
Přehled operací výroby tranzistoru
Plošné uspořádání tranzistoru
Planární technologie
Maskování matricí

Izolovaný tranzistor
Epitaxně planární technologie
Obrázky průřezu tranzistoru
Žíhání křemíku, hliník
Technologický postup výroby tranzistoru
Dialetrická vodivost
Obohacování křemíku
Použití keramické technologie
Izolace vzduchovou mezerou
Dvouvstupový negovaný součin
Laterární difůzní oblast

Mezní kmitočet tranzistoru
Chyby vzniklé nepřesnou výrobou
Velikost parametrů, rozptyl
Střední hodnota měrného odporu
Tepelný koeficient
Monolitický zesilovač
Kmitočtová závislost impedance
Napěťový přenos, integrační člen

Příčná impedance
Amplituda střídavého napětí
Voltampérová charakteristika tranzistoru
Tranzistor řízený elektrickým polem
Grafy bipolárních tranzistorů
Difúzní kondenzátor
Parametry monolitických kondenzátorů
Struktura monolitického tyristoru
Ekonomie výroby tranzistorů
Vliv tolerance na výtěžnost
Izolovaná kolektorová oblast
Plošná geometrie tranzistoru
Expandované kontakty
Pracovní matrice tranzistoru

Volba technologie výroby
Diodová vazba
Oblast báze, oblast kolektoru
Tranzistory typu MOS
Velikost proudu přes kanál
Inverzní vrstva
Strmost, nasycení proudu
Vnitřní elektrické pole
Kanál typu P

Negovaný součet
Komplementární zapojení tranzistoru
Náhradní zapojení tranzistoru
Posuvný registr s kapacitou 12 bitů
Struktura monolitického zesilovače
Technologie výroby MOS
Struktura dekodéru s tranzistory
Tranzistorové logické funkce
Propojení paměťové buňky
Číslicové monolitické obvody
Zapojení logického obvodu
Spínací rychlost diod

Vnitřní zapojení TTL obvodů
Šumová imunita
Komplementární logické obvody
Bistabilní klopný obvod
Klopné obvody
Kapacita přechodu PN
Postup výroby monolitických obvodů
Stanovení doby zpoždění
Závislost doby zpoždění
Převodová charakteristika

Zahraniční obvody
Zapojení invertoru
Zapojení logického obvodu
Dvojice logických obvodů
Přehled základních parametrů číslicových obvodů
Závislost napětí na teplotě
Závislost zkratového proudu
Monostabilní multivibrátor
Astabilní multivibrátor
Lineární monolitické obvody
Kolektorový proud tranzistoru
Záporná proudová zpětná vazba
Diferenciální zesilovač
Proudový zesilovací činitel, h21e

Napěťový zisk
Závislost výstupního proudu
Parazitní tranzistor
MAA501
Převodní charakteristika operačního zesilovače
Širokopásmový zesilovač
Zvukový kanál televizního přijímače
Mezifrekvenční kmitočet
Vysoký vstupní odpor
Tepelně stabilizovaný tranzistor

Napěťový drift
Rezonanční tranzistor
Monolitické zesilovače
MAA435, TESLA
Impulsní střída
Invertující zesilovač
Spolehlivost obvodů
Poruchy tranzistorů
Pasivace křemíkové desky
Četnost výskytů poruch
Obvody s vysokým prahem

Připojení obvodu MOS a TTL
Shottkyho bariérové diody
Sortiment pro spotřební elektroniku
TAA661

Seznam symbolů I.
Seznam symbolů II.
Seznam symbolů III.
Seznam symbolů IV.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro