www.amapro.cz [Radiotechnika, elektronické konstrukce]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Radiotechnika, elektronické konstrukce

Přehledná příručka, která podává základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem, v níž lze nalézt základní vztahy i s jejich aplikacemi v praxi. Kniha je určena radioamatérům, studentům a širokému okruhu zájemců o radiotechniku. V dodatku je vysvětlen počet s mocninami a logaritmy,zákonné měrové jednotky, nemetrické míry a váhy, převod teploměrných stupnic, předvrtání otvorů pro závity a různé praktické tabulky.


Obsah I.
Obsah II.

Základní elektrotechnické vztahy
Stejnosměrný proud
Kirchhoffovy zákony
Střídavý proud
Kapacitní a induktivní reaktance
Střídavý sínusový proud
Trojfázový proud

Elektrický odpor
Závislost odporu na teplotě
Spojování odporů do série
Paralelně spojené odpory

Kapacita kondenzátoru
Výpočet kapacity kondenzátoru
Spojování kondenzátorů
Energie kondenzátoru
Kapacita pro různé kmitočty

Cívky a indukčnost
Vzájemná indukčnost
Indukčnost střídavého proudu
Reaktance, předřadný odpor
Napětí na kondenzátoru
Předřadný kondenzátor
Mezní kmitočet, členy RC

Rezonanční obvody LC
Rezonanční kmitočet
Součiny LC, změna indukčnosti
Kmitočet, vlnová délka, lambda
Impedance obvodů LC

Elektrická jakost obvodů
Ztrátový činitel kondenzátoru
Přechodové jevy v obvodech
Okamžitá hodnota proudu
Kapacita filtračního kondenzátoru
Rezistor, tolerance odporu
Druhy kondenzátorů
Skutečná hodnota součástky
Odporový dělič zatížený
Výpočet odporů děliče
Výpočet indukčnosti cívky

Indukčnost a počet závitů
Křížově vinutá cívka
Železová jádra cívek
Feritová jádra, šroubová jádra
Plášťová a hrníčková jádra
Feritový materiál
Hopkinsonův zákon, magnetický odpor
Poměrná permeabilita, indukčnost vinutí

Přitažlivá síla, elektromagnet, relé
Průřez kruhového vodiče
Ladící obvody přijímačů
Souběh, kmitočtový rozsah
Výpočet oscilátoru
Indukčnost oscilátorové cívky
Materiály na železná jádra
Hannův diagram, ocelové plechy
Intenzita magnetického pole
Střední délka silové čáry

Měrná hmotnost
Délka středního závitu
Zatížitelnost tlumivek, budící transformátory
Návrh transformátoru
Reaktance primárního vinutí
Návrh dvojčinného transformátoru
Počet závitů vinutí
Výpočet sekundárního vinutí
Horní mezní kmitočet
Rozptyl a mechanické potíže
Vazební a budící transformátory

Výpočet činného odporu
Jádro síťového transformátoru
Účinnost transformátoru
Značky izolace lakovaného drátu

Autotransformátor
Proud rozdílového vinutí
Průřez měděných vodičů
Usměrňovač s výstupní kapacitou
Graf pro výpočet usměrňovače
Odpor síťového transformátoru
Usměrňovač s výstupní indukčností
Kontrola velikosti plechů
Konstrukce transformátorků
Žhavící proud, typizovaný plech
Zdvojovače a násobiče napětí
Napětí na prázdno
Zvlnění usměrněného napětí
Filtr, činitel filtrace

Filtrační obvody
Dvojcestné usměrnění
Dvojité filtry
Filtrační kapacita
Speciální filtry, kompenzační vinutí
Činitel stabilizace
Stabilizační kaskáda
Stabilizované, Zenerovo napětí
Elektronky, strmost, průnik

Zesilovací činitel
Zesílení a zisk elektronek
Katodový kondenzátor
Stínící mřížky
Izolační odpor
Millerova kapacita
Dvojčinný výkonový stupeň

Trioda, pentoda
Jednoduchá kmitočtová korekce
Záporná zpětná vazba
Činitel zpětné vazby
Katodový sledovač
Vnitřní odpor elektronky
Základní zapojení tranzistorů
Činitel zpětného působení
Zbytkový proud

Teplotní stabilizace
Zesílení tranzistorového stupně
Mezní kmitočet tranzistoru
Proudový zesilovací činitel, h21e
Výkon, kolektorová ztráta
Teplota, přídavné chlazení
Ztrátový výkon tranzistoru
Polarita neznámého tranzistoru
Určení vývodu tranzistoru
Stanovení typu vodivosti

Výkon reproduktoru
Impedance, kapacita reproduktoru
Televizní antény, VKV
Rychlost šíření, dipól, délka vlny
Složený dipól, reflektor, direktor
Délka zářiče, teleskopická anténa
Motýlová anténa, přímí dipól
Vzdálenost diváka od televize
Určení odporu měřícího přístroje
Zvětšení rozsahu měřícího přístroje

Odpor bočníku
Sdružený předřadný odpor
Měřící soustava, plná výchylka
Oprava chyby měření
Měření malých odporů
Měření kondenzátorů
Měření indukčnosti

Úroveň, zisk, útlum
Napierovy logaritmy
Zatížitelnost plošných spojů
Značení elektronek
Evropské značení součástek
Barevný kód miniaturních odporů
Počítání s mocninami a logaritmy

Logaritmus základu
Hledání čísla k logaritmu
Zákonné měrové jednotky
Tabulka logaritmů
Násobky a díly jednotek SI

Matematické značky
Geometrické značky
Jednotky práce a výkonu
Nemetrické míra a váhy
Převod teploměrných stupnic
Předvrtání otvorů pro závity
Praktické tabulky, televizní kanály a pásma
Římské číslice

Rejstřík I.
Rejstřík II.
Rejstřík III.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro