www.amapro.cz [Výkonové tranzistory v nízkofrekvenčních obvodech]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Výkonové tranzistory v nízkofrekvenčních obvodech

Kniha podává ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech germaniových a křemíkových výkonových tranzistorech. Závěr knihy je věnovaný vývěru tranzistoru pro žádaný účel. Kniha je věnovaná odborníkům.


Obsah I.
Obsah II.
Obsah III.

Definice a rozdělení
Přehled technologií
Analogové a spínací
Technologie výroby
Difúzní a epitaxní
Vertikální struktura
Homogenita materiálu
Planární technologie
Pouzdra tranzistorů
Montáž a pájení
Pájení vývodů
Metody zapojení
Obecná hlediska

Technická dokumentace
Zahořování
Mezní hodnoty
Přechod báze emitor
Dovolená pracovní oblast
Společný emitor
Oblast uzavřeného stavu
Přechod kolektor báze

Dynamické parametry
Velký signál
Měření tranzistorů
Měřící svorky
Metody měření
Měření zbytkových proudů
Nahromaděná energie
Měření úbytků napětí
Měření činitele h21e

Výběr tranzistoru
Proudový zesilovací činitel
Párování tranzistorů
Emitorový odpor
Vznik tepla, odvod tepla, chlazení
Tepelný odpor, teplota přechodu
Vnitřní tepelný odpor
Přídavný chladič
Přípustná teplota přechodu
Přípustný ztrátový výkon
Ideální chlazení
Teplota chladiče
Kontrola teploty přechodu

Měření teploty
Tepelná stabilita
Tepelná únava, nestabilita
Tepelný odpor chladiče
Průraz aktivní oblasti
Pracovní oblast
Uzavřený stav
Zkoušený tranzistor
Telelná kapacita, náhradní schéma
Ztrátový výkon, tepelná impedance
Tepelný odpor pouzdra
Tvar impulsů

Výkon zátěže
Efektivní teplota
Sled impulsů
Stejnosměrný výkon
Odvod tepla
Chladiče
Tepelný tok, chlazení
Nucené chlazení
Chladič typu K
Přímá montáž
Nepřímá montáž, indikace teploty

Spolehlivost
Třídící postupy
Měření spolehlivosti
Konfidenční úroveň
Provozní spolehlivost
Elektrické zatěžování
Kritéria poruch
Zkouška spolehlivosti
Dlouhodobá spolehlivost
Křemík, germanium
Pracovní oblast funkce

TESLA řady KU
Grafy KU605, KU606
Dovolená pracovní oblast
VACh charakteristiky
Odolnost proti vlivům
Výstupní charakteristika
Hraniční hodnoty
Nové typy

Blokové schéma
Paralelní regulátory
Pracovní bod
Jednoduchý regulátor
Sériové regulátory
Stabilizovaný zdroj
Řešení zesilovačů
Ochrana proti zkratu
Proudové omezení
Operační zesilovač
Rozdílový zesilovač

Výkonový člen
Zatížení
Zdroj napětí
Řazení zdrojů
Dálkové řízení zdrojů
Regulace proudu
Napětí a proud
Zdroj stálého napětí

Stabilizační dioda
Výstupní napětí
Fázová kompenzace
Stálý proud
Integrovaný regulátor
MAA723
Ochrana proti přepětí
Zatěžovací proud

Kmitočtová kompenzace
Rozdíl vstupu a výstupu
Referenční zdroj napětí
Záporné napětí
Zpětný ohyb
Zapojení regulátoru se zpětným ohybem
Regulátory proudu
MAA723
MA7800
Referenční napětí

Integrované regulátory
Zdroje záporného napětí
Zvětšení výstupního napětí
Zdroj stálého proudu
Třídy provozu zesilovačů
Uspořádání zesilovače
Tranzistor třídy AB
Zesilovač s transformátorem
Zesilovač bez výstupního transformátoru
Fázové invertory

Komplementární zesilovač
Darlington, kvazikomplementární zesilovač
Zkreslení koncového stupně
Tepelná stabilita zesilovače
Vliv napětí tranzistoru
Parazitní oscilace
Přebuzení zesilovače
Zkrat, zatížení tranzistoru

Ztrátový výkon
Součinitel
Návrh koncového stupně
Požadavky na výkonové tranzistory
Příklady zapojení zesilovačů
Klidový proud zesilovače
Zesílení výkonu
MBA810S
Montáž obvodu MBA
Zátěž v napájecí větvi
Zapojení zátěže proti zemi
Dvojčinné zapojení
Spínání a vypínání tranzistoru
Spínací rychlost
Zatěžování tranzistoru
Grafická metoda
Parametry spínacího režimu
Ztrátový výkon, uzavřený stav
Experimentální metoda
Záporný průraz
Průrazné napětí
Odporová zátěž
Indukční zátěž

Technická dokumentace
Druhý průraz PN
Ochrany tranzistorů
Spínání střídavého proudu
Cizí buzení
Přechodové ztráty tranzistoru
Samokmitající spínač
Velikost hystereze
Spínací regulátor
Výkon v měničích

Měniče
Dvojčinný měnič
Uspořádání měniče
Návrh měniče napětí
Poměr počtu závitů
Startovací obvody
Kmitočet měniče
Řešení zdroje

Motorová vozidla
Zapalování
Náhradní systém zapalování
Elektronické zapalování
Náhradní zapojení zapalování
Úbytek napětí
Zatěžovací charakteristika
Časový průběh napětí
Start motoru
Opotřebení kontaktů


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro