www.amapro.cz [Fyzika pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro




Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.



Fyziku lze velmi obecně rozdělit podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku, numerické simulace a aplikovanou fyziku. Počátky fyziky lze hledat ve starověku. Převažující metodou poznání byla úvaha a pozorování. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha je určená pro studenty středních škol. Kniha má dvě základní části. První část nás seznamuje s problematikou struktury a vlastnosti látky. Popisuje základní skupenství látek. V druhé části knihy se věnujeme elektrickému proudu. Učivo je odbornější a dotýká se i polovodičové elektroniky.


Ionizace plynů

náboj, částice, iont, náraz, energie, ionizátor, výbojková trubice

Ionizace plynů




Související stránky v této knize

Vazební, potenciální energie
Vnitřní energie, práce, teplo
Vnitřní energie tělesa
Potenciální energie, konání práce
Izolovaná soustava
První termodynamický zákon
Krystalová mřížka, ionty
Vakance, interticiální poloha částice
Relativní permitivita, dialektrikum
Úbytek nakrátko, zkrat, energie
Disociace, iont, anoda, katoda
Faradayovy zákony, rozkladné napětí
Změna energie, tepelná výměna


Související stránky v knihovně

Digitální signál superponovaný
Dva a půltá generace ústředen
Elektronka (Součástka)
Fotodioda (Součástka)
Indukční a vázaná vazba
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutační vlastnosti PN přechodů
Kondenzátor (Součástka)
Modul DIF
Střídavý signál
Velikost proudů v PN přechodech
Velikost proudů v PN přechodech
Vlastnosti řízení HSP
Vliv cizího záření na PN přechod
Vyzařování PN přechodů
Vznik šumů na PN přechodech
Věcný rejstřík E až G
Elektroakustika
Šíření dlouhých a středních vln
Výkonové měniče
Jednofázový střídač proudu
Elektrické napětí
Elektrické pole
Coulombův zákon
Jednotka potenciálu
Elektrická indukce
Polarizace dialektrika
Elektromagnetické pole
Vedení elektřiny v plynech
Placknova konstanta
Samovolně rozpadající jádro
Energie, elektron, Einsteinova teorie
Částice, pole, hmota, foton
Spojky a, i, ani
Časová závislost nárazového proudu
Kmitaví obvod LC
Zapojení předzesilovače s MOSFET
Atomy a molekuly
Model atomu
Vzájemný dotyk těles
Elektricky neutrální atom
Názvy a vzorce kyselin
Lineární polymery, vulkanizace
Krystalická mřížka
Třecí síla
element, emise, emitron, energie, entropie
Průmysl paliv a energie
Spotřeba energie a paliva
energie - energovlak



Vyhledání pojmu v encyklopedii



Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Fyzika pro 9 třídu
Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Elektrostatika | elektrický proud v pevných látkách | kapalinách a plynech | elektrické obvody a jejich řešení | stacionární magnetické pole | nestacionární elektromagnetické pole | elektromagnetické vlnění | materiálové elektromagnetické vlastnosti látek | magnetohydrodynamika | fyzika pevných látek | fyzika vysokých tlaků | fyzika nízkých teplot | fyzika povrchů | nanotechnologie | fyzika polymerů



 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 







Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro