www.amapro.cz [Fyzika pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro




Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.



Fyziku lze velmi obecně rozdělit podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku, numerické simulace a aplikovanou fyziku. Počátky fyziky lze hledat ve starověku. Převažující metodou poznání byla úvaha a pozorování. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha je určená pro studenty středních škol. Kniha má dvě základní části. První část nás seznamuje s problematikou struktury a vlastnosti látky. Popisuje základní skupenství látek. V druhé části knihy se věnujeme elektrickému proudu. Učivo je odbornější a dotýká se i polovodičové elektroniky.


Obrazovka, elektronka, emise, urychlovací anoda

pilové kmity, stínítko, katoda, řídící elektroda, setrvačnost

Obrazovka, elektronka, emise, urychlovací anoda




Související stránky v této knize

Disociace, iont, anoda, katoda


Související stránky v knihovně

Komutace; mezní kmitočet diody
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutační vlastnosti PN přechodů
Výkonové polovodičové součástky
Ochrana proti napěťovému přetížení
Rozklad světla, podslupka
Dynamika, Newtonovy zákony
Dráha pohybu rovnoměrně zrychleného
Třífázové proudy
Vedení elektřiny v kapalinách
Anodová charakteristika diody
Rozklad světla, disperze
Interference a ohyb světla
Polarizace světla
Automatické vypínání dobíjení
Fotovoltaický jev
Tvar proudového impulsu
Stejnosměrné spínače, proudový impuls
Zapojení automatického blesku
Vakuové usměrňovací diody
Vakuové zesilovací elektronky
Stabilizační doutnavky, baňka vakuové diody
Setrvačnost tělesa
Elektrický proud ve vakuu
Vícekanálové osciloskopy
Vedení s rotující sondou
Zapojení se společnou anodou nebo kolektorem
Nastavení předzesilovače, pracovní bod
stealit, step, stereofonie, stínítko, stojan
Tyče průřezu I.



Vyhledání pojmu v encyklopedii



Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Fyzika pro 6 třídu
Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Odkazník o fyzice
Rejstřík klíčových slov pro fyziku ve vyhledávačích.
seznam/fyzika
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Elektrostatika | elektrický proud v pevných látkách | kapalinách a plynech | elektrické obvody a jejich řešení | stacionární magnetické pole | nestacionární elektromagnetické pole | elektromagnetické vlnění | materiálové elektromagnetické vlastnosti látek | magnetohydrodynamika | fyzika pevných látek | fyzika vysokých tlaků | fyzika nízkých teplot | fyzika povrchů | nanotechnologie | fyzika polymerů



 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 







Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro