www.amapro.cz [Fyzika pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Fyziku lze velmi obecně rozdělit podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku, numerické simulace a aplikovanou fyziku. Počátky fyziky lze hledat ve starověku. Převažující metodou poznání byla úvaha a pozorování. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha je určená pro studenty středních škol. Kniha má dvě základní části. První část nás seznamuje s problematikou struktury a vlastnosti látky. Popisuje základní skupenství látek. V druhé části knihy se věnujeme elektrickému proudu. Učivo je odbornější a dotýká se i polovodičové elektroniky.


Izolovaná soustava

energie, plyn, úbytek, tepelný motor, dopravník, soustruh

Izolovaná soustava
Související stránky v této knize

Vazební, potenciální energie
Stlačení a ochlazení plynu
Fluktuace hustoty plynu
Vnitřní energie, práce, teplo
Vnitřní energie tělesa
Potenciální energie, konání práce
První termodynamický zákon
Ideální plyn
Tlak plynu, hybnost
Rovnice tlaku plynu
Stavová rovnice plynu
Izobarický děj, objem plynu
Adiabatický děj, teplota plynu
Kruhový děj, ideální plyn
Práce vykonaná plynem
Zvětšení objemu plynu
Vlastnosti pevných látek
Bod, plyn, akademik
Úbytek nakrátko, zkrat, energie
Ionizace plynů
Ionizace plynů
Změna energie, tepelná výměna
Stavová rovnice ideálního plynu
Práce plynu


Související stránky v knihovně

Digitální signál superponovaný
Dioda jako stabilizační prvek
Emitorový sledovač
Fotodioda (Součástka)
Indukční a vázaná vazba
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Modul DIF
Obecné využití diody v elektrických obvodech
Paralelní ochrana diodou
Poruchy rezistorů v obvodech
Princip proudové ochrany
Proudové omezení diody
Přijímač 16kHz tarifních impulsů
Sériová ochrana diodou
Stejnosměrný signál
Střídavý signál
Vlastnosti řízení HSP
Vyzařování PN přechodů
Rok 1480 až rok 1500
Rok 1714 až rok 1728
Rok 1866 až rok 1868
Rok 1940 až rok 1943
Věcný rejstřík E až G
Věcný rejstřík písmeno P
Schéma RC článků
Elektroakustika
Výkonové měniče
Jednofázový střídač proudu
Tlak v kapalinách, manometry
Přehřáté páry
Energie, elektron, Einsteinova teorie
Kmitaví obvod LC
Sériový doutnavkový stabilizátor
Kolísání zátěže stabilizátoru
Uhlovodíky
Zpracování ropy, zemní plyn
Slévarenství
Výroba oceli v pecích
Lineární polymery, vulkanizace
Třecí síla
element, emise, emitron, energie, entropie
úbytek, účinnost, úhel, ukazatel
Průmysl paliv a energie
Stavební hmoty, cement
Spotřeba energie a paliva
energie - energovlak
plyn - plynoměr
soustava barev - soustruh
tepelný motor - tepelný vakuometr
Praní, chlazení, čištění, plynyVyhledání pojmu v encyklopediiSeznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Elektrostatika | elektrický proud v pevných látkách | kapalinách a plynech | elektrické obvody a jejich řešení | stacionární magnetické pole | nestacionární elektromagnetické pole | elektromagnetické vlnění | materiálové elektromagnetické vlastnosti látek | magnetohydrodynamika | fyzika pevných látek | fyzika vysokých tlaků | fyzika nízkých teplot | fyzika povrchů | nanotechnologie | fyzika polymerů Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro