www.amapro.cz [Fyzika pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Fyziku lze velmi obecně rozdělit podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku, numerické simulace a aplikovanou fyziku. Počátky fyziky lze hledat ve starověku. Převažující metodou poznání byla úvaha a pozorování. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha je určená pro studenty středních škol. Kniha má dvě základní části. První část nás seznamuje s problematikou struktury a vlastnosti látky. Popisuje základní skupenství látek. V druhé části knihy se věnujeme elektrickému proudu. Učivo je odbornější a dotýká se i polovodičové elektroniky.


Rozložení molekul, graf

Lammertův pokus, vzdálenost, histogram, rychlost, křivka, kyslík, molekula

Rozložení molekul, graf
Související stránky v této knize

Střední kvadratická rychlost
Volná dráha molekuly, vývěva
Střední kvadratická rychlost
Vypařování, teplota varu
Assmanův aspirační psychometr
Průměr molekuly


Související stránky v knihovně

Automatické přetypování (konverze)
Datová služba
Diferenciální odpor; linearita křivky
FAX
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Jehličkové tiskárny
Měření přístupových sítí
Napěťová přenosová charakteriskika
Napěťová přenosová charakteristika
Parametry přípojných bodů a poskytovatelů internetu
Počítačové sběrnice
Proč digitální technologie?
Přípojné metalické vedení JTS
Přístupové rychlosti v jednotlivých úrovních
Rámcová a multirámcová struktura v 16 kanálu
Rozdíl Si a Ge diod a jejich VACh; vliv teploty
Transportní přenosový systém
Umělá inteligence
Určování vzdálenosti a rozměrů objektů
První let, Jan Kašpar
Rok 1948 až rok 1953
Uspořádání magnetické hlavy
Mazání, zbytkový magnetismus
Postupná a odražená vlna
Šíření elektromagnetických vln
Šíření dlouhých a středních vln
Molekula, elektrony atomu
Nebeská tělesa
Měření základních fyzikálních veličin
Pohyb hmotného bodu. Pohyby těles.
Rovnoměrný pohyb přímočarý
Impuls síly a hybnost tělesa
Skládání dvou sil nestejně velkých rovnoběžných
Dvojice sil
Setrvačník váhy
Molekulární teorie tekutin
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Lopatka oběžného kola turbíny
Vlhkost vzduchu
Zvuk. Šíření zvuku
Intenzita elektrického pole
Kapacita deskového kondenzátoru
Termoelektrické napětí
Časový průběh střídavého napětí
Defekt, izotop, proton
Chemická reakce nabíjení
Efektivní hodnota propustnéhoproudu
Elipsa, ovál, trojúhelník, kružnice, vepsaná
Fyzikální veličiny a jednotky
Kritická indukčnostVyhledání pojmu v encyklopediiSlovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Fyzika pro 8 třídu
Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Elektrostatika | elektrický proud v pevných látkách | kapalinách a plynech | elektrické obvody a jejich řešení | stacionární magnetické pole | nestacionární elektromagnetické pole | elektromagnetické vlnění | materiálové elektromagnetické vlastnosti látek | magnetohydrodynamika | fyzika pevných látek | fyzika vysokých tlaků | fyzika nízkých teplot | fyzika povrchů | nanotechnologie | fyzika polymerů Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro