www.amapro.cz [Fyzika pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Fyziku lze velmi obecně rozdělit podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku, numerické simulace a aplikovanou fyziku. Počátky fyziky lze hledat ve starověku. Převažující metodou poznání byla úvaha a pozorování. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha je určená pro studenty středních škol. Kniha má dvě základní části. První část nás seznamuje s problematikou struktury a vlastnosti látky. Popisuje základní skupenství látek. V druhé části knihy se věnujeme elektrickému proudu. Učivo je odbornější a dotýká se i polovodičové elektroniky.


Práce vykonaná plynem

kruhový děj, cyklický děj, práce, diagram, tlaková síla, parní stroj

Práce vykonaná plynem
Související stránky v této knize

Vnitřní energie, práce, teplo
Potenciální energie, konání práce
Fázový diagram, hustota, tlak
Elektrická práce, elektrický výkon


Související stránky v knihovně

Analogový signál superponovaný
Blokové zpracování
Časové dispozice rozhraní U
Inicializace L2 pro přenos MSU
Jedno systémový SDL automat
Kabelová komora, hlavní rozvod a přípojná ústředna
Lokální přenosový systém
Makro vývojového diagramu
Nakopírování virového kódu na disk do exe souboru
Nf mixage s možností blokování vstupů
Otevřený vývojový diagram
Počítačové sběrnice
Popis algoritmu kódu R2 výměny značek
Rušení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem
Řízení motorku pomocí spínacích členů
SDL a makra
SDL a větvení
SDL diagram obsluhy STATUS a definice SubProcesu
SDL vývojové diagramy pro rozhraní R2
SDL vývojové diagramy rozhraní PCM L2 (K-Proces)
SDL vývojové diagramy rozhraní PCM L3 (PCM-Proces)
SDL vývojové diagramy u rozhraní BRA
SDL vývojové diagramy u rozhraní SIP
SDL vývojové diagramy u rozhraní U
SDL vývojové diagramy u rozhraní V
Sekvenční diagram pro přenos čísla volajicího
Sekvenční diagram pro rozhraní L3 BRA
Sekvenční diagram pro rozhraní PCM L2
Sekvenční diagram pro rozhraní PCM L3
Sekvenční diagram pro rozraní U
Sekvenční diagram pro rozraní V
Sekvenční diagramy pro rozhraní SIP L3
Sestavení a zrušení telefonního spojení SS7
Sestavení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem
Signály/zprávy v SDL
Specifikace rozhraní ISDN BRA v ústředně páté generace
Specifikace rozhraní V ústředny páté generace
Teorie ZKCH (zpětná korekce chyb)
Timery v SDL
Určování vzdálenosti a rozměrů objektů
Vazba stavu DSS1 a spojovacích procesů ústředny páté generace
Výstup a přechod ze stavu
Vývoj A/D převodníku
Vývoj filtrů pro indikaci úrovně nf signálu
Vývoj modulu blikače LED
Vývojové diagramy
Znázornění a popis stavu SDL
Zpráva/stav a zavedené konvence
Práce a život otroků
Technické vynálezyVyhledání pojmu v encyklopediiVyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Fyzika pro 6 třídu
Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Fyzika pro 7 třídu
Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Elektrostatika | elektrický proud v pevných látkách | kapalinách a plynech | elektrické obvody a jejich řešení | stacionární magnetické pole | nestacionární elektromagnetické pole | elektromagnetické vlnění | materiálové elektromagnetické vlastnosti látek | magnetohydrodynamika | fyzika pevných látek | fyzika vysokých tlaků | fyzika nízkých teplot | fyzika povrchů | nanotechnologie | fyzika polymerů Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro