www.amapro.cz [Fyzika pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Fyziku lze velmi obecně rozdělit podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku, numerické simulace a aplikovanou fyziku. Počátky fyziky lze hledat ve starověku. Převažující metodou poznání byla úvaha a pozorování. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha je určená pro studenty středních škol. Kniha má dvě základní části. První část nás seznamuje s problematikou struktury a vlastnosti látky. Popisuje základní skupenství látek. V druhé části knihy se věnujeme elektrickému proudu. Učivo je odbornější a dotýká se i polovodičové elektroniky.


Tepelné motory, chladič

perpetum mobile, těleso, spalovací motor, ohřívač, chladič, teplota, proudový motor

Tepelné motory, chladič
Související stránky v této knize

Difúze, Brownův pohyb
Stavová veličina, Celsiova teplota
Tepelná výměna, studené těleso
První termodynamický zákon
Adiabatický děj, teplota plynu
Teplotní roztažnost tělesa
Teplota tání, teplota tuhnutí
Vypařování, teplota varu
Kritický stav, kritická teplota
Absolutní, relativní, teplota, vlhkost, rosný bod
Termistor
Termodynamická teplota
Výpočet tepelné výměny


Související stránky v knihovně

Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení vlivu Ir
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Tepelný odpor Rth; tepelná nestabilita
Rok 1802 až rok 1807
Rok 1876 až rok 1877
Rok 1890, léto 1891
Rok 1891 až rok 1895
Rok 1936 až rok 1938
Pohyb rovnoměrně zpožděný
Dynamika, Newtonovy zákony
Moment otáčení
Stavová rovnice plynů
Vlhkost vzduchu
Benzín smíšený se vzduchem
Proudový motor, lednička
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Porovnání palivových článků
Vhodný kondenzátor, plechy trafa
Plynule nastavitelný proud
Závislost na teplotě
Trojfázové elektromotory s kotvou nakrátko
Závislost ztrátového výkonu
Usměrňovač s indukčním filtrem
Atmosférický lom
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Předmluva ke knize
Látka a těleso
Atomy a molekuly
Měření teploty, Anders Celsius
Destilační přístroj
Rozpustnost pevných látek
Alkeny a Alkiny
Destilace ropy
Kvantitativní průběh reakce
Redoxní reakce
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Schéma vysoké pece
Biokatalyzátory
Surové železo
Termální kalení, pevnost
Měření délky, obsahu a objemu
Lihový kahan
Parní stroj
teorie funkce, teplota, Courier, termo, termočlánek
Úvod do zeměpisu
Atmosféra, teplota vzduchu
Antarktis
spalovací motor - spalováníVyhledání pojmu v encyklopediiPlagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Fyzika pro 6 třídu
Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Elektrostatika | elektrický proud v pevných látkách | kapalinách a plynech | elektrické obvody a jejich řešení | stacionární magnetické pole | nestacionární elektromagnetické pole | elektromagnetické vlnění | materiálové elektromagnetické vlastnosti látek | magnetohydrodynamika | fyzika pevných látek | fyzika vysokých tlaků | fyzika nízkých teplot | fyzika povrchů | nanotechnologie | fyzika polymerů Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro