www.amapro.cz [Fyzika pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Fyziku lze velmi obecně rozdělit podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku, numerické simulace a aplikovanou fyziku. Počátky fyziky lze hledat ve starověku. Převažující metodou poznání byla úvaha a pozorování. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha je určená pro studenty středních škol. Kniha má dvě základní části. První část nás seznamuje s problematikou struktury a vlastnosti látky. Popisuje základní skupenství látek. V druhé části knihy se věnujeme elektrickému proudu. Učivo je odbornější a dotýká se i polovodičové elektroniky.


Povrchová síla, izotermika

voda, vzduch, působení síly, povrchová blána, přímo úměrná

Povrchová síla, izotermika
Související stránky v této knize

Assmanův aspirační psychometr
Relativní permitivita, dialektrikum


Související stránky v knihovně

Kondenzátor (Součástka)
Věcný rejstřík písmeno V
Frekvence rádiové vlny
Kapaliny, plyny, tekutiny
Plování těles. Hustoměr
Vlastnosti plynů
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Rotační energie v kapalinách
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Stavová rovnice plynů
Kalorimetrická rovnice
Vlhkost vzduchu
Proudový motor, lednička
Kapacita deskového kondenzátoru
Řazení kondenzátorů
Intenzita, indukce magnetického pole
Polarizace elektrod, akumulátory
Proud iontů
Astronomická refrakce
Normy spotřeby materiálů
Obsah míchačky, mleté vápno
Vakuové usměrňovací diody
Pružina
Vlastnosti kapalin a plynů
Počasí, termograf
Vedení proudu v plynech
Cukr, sůl, naftalen
Saponát, pěna, aerosoly
Oddělování vody a oleje
Filtrační papír
Voda v domácnosti
Vzduch, kyslík a život
Anion, vodík
Rozpuštěná látka
Tvrdnutí vápenné malty
Reakce kyseliny a hydroxidu
Tuky, esterifikace
Mol, jednotka látkového množství
Hoření látek se vzduchem
Ochrana ovzduší
Struskotvorné přísady pro vysokou pec
Výroba oceli v pecích
Kalení oceli
Pohyb molekul
Napnutí lana, síla
Tání a tuhnutí
Život a práce v Egyptě
Otužování, slunění, třes
Povrch Měsíce, kráter
Příkopové propadlinyVyhledání pojmu v encyklopediiSynonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Fyzika pro 9 třídu
Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Fyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Fyzika pro 6 třídu
Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Elektrostatika | elektrický proud v pevných látkách | kapalinách a plynech | elektrické obvody a jejich řešení | stacionární magnetické pole | nestacionární elektromagnetické pole | elektromagnetické vlnění | materiálové elektromagnetické vlastnosti látek | magnetohydrodynamika | fyzika pevných látek | fyzika vysokých tlaků | fyzika nízkých teplot | fyzika povrchů | nanotechnologie | fyzika polymerů Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro