www.amapro.cz [Fyzika pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Fyziku lze velmi obecně rozdělit podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku, numerické simulace a aplikovanou fyziku. Počátky fyziky lze hledat ve starověku. Převažující metodou poznání byla úvaha a pozorování. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha je určená pro studenty středních škol. Kniha má dvě základní části. První část nás seznamuje s problematikou struktury a vlastnosti látky. Popisuje základní skupenství látek. V druhé části knihy se věnujeme elektrickému proudu. Učivo je odbornější a dotýká se i polovodičové elektroniky.


Vypařování, teplota varu

sytá pára, sublimace, křivka, skupenské teplo, měrné teplo, var

Vypařování, teplota varu
Související stránky v této knize

Rozložení molekul, graf
Měrné skupenské teplo, sublimace
Měrné skupenské teplo, sublimace
Assmanův aspirační psychometr
Setrvačník, tvar kříže
Tání ledu, měrné skupenské teplo


Související stránky v knihovně

Diferenciální odpor; linearita křivky
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Napěťová přenosová charakteriskika
Napěťová přenosová charakteristika
Popis metod translace
Rozdíl Si a Ge diod a jejich VACh; vliv teploty
Schéma vývojového řešení elektronické aplikace
Uspořádání magnetické hlavy
Pohyb hmotného bodu. Pohyby těles.
Kalorimetrická rovnice
Teplota tání
Vypařování, var
Kondenzace, destilace, sublimace
Časový průběh střídavého napětí
Chemická reakce nabíjení
Efektivní hodnota propustnéhoproudu
Elipsa, ovál, trojúhelník, kružnice, vepsaná
Kritická indukčnost
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Závislost proudu a zatěžovací odpor
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí
Tání a tuhnutí
Křivka, Krivonos, mladý samec
Grafická zobrazovací jednotka
varVyhledání pojmu v encyklopediiMatematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Fyzika pro 7 třídu
Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Elektrostatika | elektrický proud v pevných látkách | kapalinách a plynech | elektrické obvody a jejich řešení | stacionární magnetické pole | nestacionární elektromagnetické pole | elektromagnetické vlnění | materiálové elektromagnetické vlastnosti látek | magnetohydrodynamika | fyzika pevných látek | fyzika vysokých tlaků | fyzika nízkých teplot | fyzika povrchů | nanotechnologie | fyzika polymerů Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro