www.amapro.cz [Fyzika pro druhý ročník gymnázia]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Fyziku lze velmi obecně rozdělit podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku, numerické simulace a aplikovanou fyziku. Počátky fyziky lze hledat ve starověku. Převažující metodou poznání byla úvaha a pozorování. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha je určená pro studenty středních škol. Kniha má dvě základní části. První část nás seznamuje s problematikou struktury a vlastnosti látky. Popisuje základní skupenství látek. V druhé části knihy se věnujeme elektrickému proudu. Učivo je odbornější a dotýká se i polovodičové elektroniky.


Fázový diagram, hustota, tlak

trojný bod, přehřátá pára, hustota, tlak, změna skupenství, nádoba, objem

Fázový diagram, hustota, tlak
Související stránky v této knize

Rovnice tlaku plynu
Izobarický děj, objem plynu
Izotermický děj, příjem tepla Q
Poissonův zákon, vysoký tlak
Práce vykonaná plynem
Zvětšení objemu plynu
Stálý a proměnný tlak
Kapilarita, kapilární tlak
Anomálie vody, vypuklý povrch
Průměr molekuly


Související stránky v knihovně

Mikrofon (Součástka)
Věcný rejstřík M až N
Teplo, trojný bod, H2O
Těžiště a stabilita
Setrvačník váhy
Tlak v kapalinách, manometry
Atmosféra a plyn
Tlak v kapalině
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Aneroid Vidiho, Bourdonův
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Objemová roztažnost látek
Objemová roztažnost plynů
Stavová rovnice plynů
Teplota tání
Kritický bod teploty
Údržba olověných akumulátorů
Hustota, hydroxid draselný
Předmluva ke knize
Vlastnosti kapalin a plynů
Jednotka objemu, litr
Měření objemu kapalného tělesa
Hustota, hustota látky
Výpočet hmotnosti tělesa
Fyzikální veličiny látek
Názvy chemických prvků
Alkalické kovy
Rozpustnost pevných látek
Zředěná kyselina
Alkeny a Alkiny
Benzen C6H6
Jednotka koncentrace
Kvantitativní průběh reakce
Fyzikální vlastnosti, hustota
Vzduch pro vysokou pec
Výroba oceli
Reakční nádoba
Zinek, cín
Jednotky objemu, litr
Výpočet hustoty
Hustota, měrná tíha
Měření hustoty pravděpodobnosti
Egyptský bůh, čerpadlo
Doprava kamenného kvádru
Bronzové obětní nádoby
Čidlo, pohyb, chuť, čich
Povrch Měsíce, kráter
Počasí a podnebí
Hubertova hypotéza - hustota
hustota - Huygensův principVyhledání pojmu v encyklopediiTabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Fyzika pro 6 třídu
Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Fyzika pro 8 třídu
Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Elektrostatika | elektrický proud v pevných látkách | kapalinách a plynech | elektrické obvody a jejich řešení | stacionární magnetické pole | nestacionární elektromagnetické pole | elektromagnetické vlnění | materiálové elektromagnetické vlastnosti látek | magnetohydrodynamika | fyzika pevných látek | fyzika vysokých tlaků | fyzika nízkých teplot | fyzika povrchů | nanotechnologie | fyzika polymerů Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro