www.amapro.cz [Dějiny Československa do roku 1437]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Dějiny českých zemí, spjaté s historií Evropy , jsou dějinami mnoha říší na tomto území, období hospodářského a kulturního rozkvětu i úpadku, krutých válek, útlaku a národního probuzení, revolucí a politických bojů.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu. Sleduje jak politické a ekonomicko společenské změny, tak vývoj státního zřízení. Kniha je jako rozšiřující doplněk k hodinám dějepisu.


Husitské zbraně

hegemonie, obrazoborectví, výtvarnictví, bída, oltář, exploatace, 1437, radikál

Husitské zbraněŘemdih – jedna z nejobávanějších husitských zbraní – okovaná koule na dlouhém řetěze přikovaná k dřevěné násadě; někdy se nazývala prostě koule na řetěze
Kopí s hákem – obyčejné kopí s hákem ke stahování jezdců z koní
Šídlo – zbraň s protáhlou špicí na dřevěné násadě, sloužila k bodání do protivníků
Sudlice – sečná i bodná zbraň na dřevěné násadě; jedním druhem sudlice je sudlice ušatá, u které jsou uši tvořeny bodáky po stranách
Kropáč – vlastně řemdih, na kterém byla koule přímo na násadě (bez řetězu); nazývala se podle toho, že se s ní kropili protivníci
Okovaný cep – nejobávanější husitská zbraň – cep s bodáky
Halapartna – sečná i bodná zbraň na dlouhé násadě, obvykle se vytvořila přivázáním kosy souběžně s násadou; užívala se i v pozdějších dobách, značně dokonalejší
Válečná sekera – obyčejná, ale těžší a pádnější sekera
Meč – klasický meč; Husité jej užívali bez jakéhokoliv zdobení
Palcát – krátká úderná zbraň, sloužila k boji zblízka; byl to také odznak moci táborských hejtmanů


Související stránky v této knize

Dějiny Česko Slovenska do roku 1437
Husitská revoluce
Václav IV., panstvo, oltář, almužník
Kacířské hnutí, radikální husitství
Jan Želivský, panská jednota
Odboj, Jan Roháč
Kronika Husitská, Filip z Padeřova
Chronologický přehled dějin
Feudalismus 13. století
Jmenný rejstřík dějepisný I.


Související stránky v knihovně

Husitské zbraně, vojenská kázeň
Egyptský panovník s vojskem
Zeus, víra v boha
Sochařství a malířství
Pozdní gotika
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
Vykořisťování a bída, pracující lid
Dělnické bouře, snižování mezd
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Činidla organické chemie
Sulfonace, hydrolýza, kondenzace, oxidace
Přibík Pulkava, Jan z Rabštejna, Karel Václav Rais
Vavřinec z Březové
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
České dějiny | Dobové dokumenty | Evropské dějiny | Hrady | Lucemburkové | Nejstarší dějiny | Přemyslovci | Středověk dnes | Šlechta | Umění | Život ve středověku | Rejstřík osob | Rodokmeny | Čeští panovníci | Pražští biskupové a arcibiskupové | Olomoučtí biskupové a arcibiskupové Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro