www.amapro.cz [Dějiny Československa do roku 1437]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Dějiny Československa do roku 1437

Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu. Sleduje jak politické a ekonomicko společenské změny, tak vývoj státního zřízení. Kniha je jako rozšiřující doplněk k hodinám dějepisu.


Dějiny Česko Slovenska do roku 1437

Úvod do dějin českých a slovenských zemí
Dějepisectví Československa
Prvobytně pospolná společnost na území ČR a SR
Pravěké Československo
Pěstní klín, paleolit
Rodové společnosti, Mezolit, matriarchát
Paleolitické umění
Neolit, keramika, kultura, hrnčířský kruh
Kultura lengyelského okruhu
Eneolit, patriarchální společnost
Kanelovaná kultura, jeviškovsko řivnáčská kultura

Doba bronzová
Unětická kultura, Maďarovce
Mohylový lid, otomanská kultura
Uložení při pohřbu
Keltové, entogeneze, halštatský
Bronzová plastika
Bronz, bronzová figura, hradisko
Hlava keltského muže
Stěhování národů, Slované
Výbava ženského hrobu
Upevňování feudálních vztahů
Pevnost, Velehrad
Starší doba hradištní, Uničov
Zemědělské nářadí

Sámova říše
Velkomoravská říše
Kmenová knížectví
Karel Veliký, Mojmírovci, Rostislav
Papež Hadrián II.
Mojmír II., Konstantin, Metoděj
Šperky, Dolní Věstonice
Mikulčice, Slovanská řeč
Období ranného feudalismu
Zeměpisný obraz našich zemí
Slovensko, Morava
Zemědělská výroba, sekera
Řemeslo, obchod, těžba kovů
Mincovnictví, těžba drahých kovů
Feudální vlastnictví půdy
Církev, vlastník půdy
Postavení poddaného lidu
Feudální renta, výběr dávky
Sociální diferenciace, vesnice
Bořivoj, Přemyslovci, Slavníkovci

Boleslav I.
Boleslav II. Pražský biskup, arcibiskup
Boleslav III., Břetislav I., Jindřich III.
Základní listina litoměřické kapituly
Král Vratislav, Jindřich IV., Rudolf Švabský
Břetislav II., Bořivoj, Vladislav I.
Soběslav I., knížecí skupina
Konrád III., Vladislav II., Ludvík VI.
Markrabství moravské, Přemysl Otakar
Svatý Václav, maďarština, Stará Boleslav
Kronikář Kosmas, svatá Ludmila
Pražský hrad, Vyšehrad, Česká kronika
Národní písemnictví, klášter
Památky románského umění
Panonie, Arpád, Uherský stát
Miniatury, žalář

Období vrcholného feudalismu
Přemysl Otakar II., Karel IV.
Vesnická kolonializace
Středověké zemědělské nářadí
Orba pluhem
Středověké mince
Rozvoj řemeslné výroby
Cechy, řemeslníci, drahé kovy
Zlaté hory, důlní podnikání
Hornictví, mince, obchodování
Kupec, zahraniční obchod
Rozvoj obchodu, mincovní reforma
Pražský groš, hřivna stříbra
Postavení poddaného lidu, nové reformy
Sociální diferenciace vesnice
Rozvoj měst, městská kolonializace
Základní listina města
Pečeť, privilegia, městské právo
Ustanovení o samosprávě
Rychtář, radnice
Královská komora, měšťané
Právník, krčmář, kovář
Šlechta a církev
Hrad Kost, Uhry, Zlatá bula
Ondřej III., Bela IV., Přemysl I.
Farnost, biskupský stolek
Přemysl Otakar I., Václav I.
Přemysl Otakar II., Tatar, Tataři

Olomoucké arcibiskupství, Rudolf
Václav II., Vítkovci
Albrecht Habsburský, dynastie Arpádovců
Jan Lucemburský, Jindřich VII.
Václav II., Vratislav, schůzka tří králů
Karel IV., bratr Jan Jindřich
Zlatá bula, Jan ze Středy
Arcibiskup Arnošt, Alžběta Pomořanská
Petr Parléř, Matyáš z Arrasu
Poslední soud, chrám svatého Víta
Německá orientace
Portál kostela
Židovská synagoga
Kapitulní síň
Legenda o svatém Jiří
Zakládací listina Karlovy univerzity
Česká listina, Hradčany
Klášterní kostel, svatá Marie

Petr ze Slivice
Bakaláři, tovaryši, Sorbona
Svatý Jeroným, lidový jazyk
Votivní obraz, Jan Očko
Roudnická Madona, desková malba
Tomáš ze Štítného
Arpádovci, Anjouvci, Zikmund
Karel Robert, Ludvík Veliký

Latinská literární tvorba
Husitská revoluce
První krize feudalismu
Feudální ekonomika
Hegemonie, měšťanská opozice
Odúmrtní právo, traktát
Poslání církve, kacířství
Staré město pražské
Chudina, potomci, dlužníci
Krvavé srážky, rychtář, konšelé
Šlechta, postavení církve
Kurie, Bonifác IX, bohulibý skutek
Václav IV., panstvo, oltář, almužník
Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže
Matěj z Janova, Valdenství, Husinec
Pražský patriciát, Gerson, posluchač

Kutnohorský dekret
Kostice, dřevořez, Koncil
List českých pánů, kardinál, žalář
Husova smrt, poprava, smrtelný hřích
Kacířské hnutí, radikální husitství
Odpustky

Bzí hora
Chudina, Želivského Praha
Dobytí Vyšehradu, lidové hnutí
Tábor, Chiliastické články
Hejtman, biskup, schisma
Král Zikmund, zahraniční intervence
Měšťanská opozice
Pád chudiny, feudální vrchnost
Pikarti, roucho, kacíř
Kalíšnictví, plebejové

Jan Žižka z Trocnova
Boj Husitů s křižáky
Noty, Kdož sů boží bojovníci
Jan Želivský, panská jednota
Biskup Jan Železný
Polní vojsko, Prokop Veliký
Křížové výpravy
Spanilá jízda
Lipany, Koncil Basilejský
Chebský soudce, jednání v Basileji
Basilejská kompaktáta, dohoda se Zikmundem
Odboj, Jan Roháč
Ohlas husitství

Husitské povstání
Boj Husitů, Žižkova výprava
Husitské válečnictví, Josef Pekař
Husitské zbraně
Kronika Husitská, Filip z Padeřova
Husitská revoluční tradice
Chronologický přehled dějin
Feudalismus 13. století

Seznam literatury

Jmenný rejstřík dějepisný I.
Jmenný rejstřík dějepisný II.
Jmenný rejstřík dějepisný III.

Rejstřík etnických jmen I.
Rejstřík etnických jmen II.
Rejstřík etnických jmen III.
Rejstřík etnických jmen IV.
Dějepisný rejstřík věcný I.
Dějepisný rejstřík věcný II.
Dějepisný rejstřík věcný III.
Dějepisný rejstřík věcný IV.
Dějepisný rejstřík věcný V.
Dějepisný rejstřík věcný VI.
Dějepisný rejstřík věcný VII.

Obsah knihy o dějinách I.
Obsah knihy o dějinách II.
Rodokmen Přemyslovců a Lucenburků


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro