www.amapro.cz [Matematika pro II. ročník gymnázií]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Matematika pro II. ročník gymnázií

Učebnice je první částí řady dvoudílných učebnic matematiky pro 2. stupeň základní školy a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací matematiky.


Obsah matematika pro gymnasium I.
Obsah matematika pro gymnazium II.

Kombinatorika, množiny
Disjunkční konečné množiny
Kombinatorické úlohy
Matematická indukce
Kladné číslo
Princip matematického důkazu

Variace s opakováním
Variace bez opakování
Permutace
Kombinace
Definice, kombinace prvků
Kombinace s opakováním
Kombinatorické úlohy
Základní vlastnosti funkcí

Graf funkce
Definiční obor hodnot funkce
Sudá a lichá funkce
Rostoucí funkce, klesající funkce
Omezená funkce
Maximum funkce, minimum funkce

Periodická funkce
Racionální funkce množiny
Vlastnosti lineárních funkcí
Grafy funkcí, absolutní hodnota

Kvadratická funkce
Užití kvadratických funkcí
Mocniny s celým kladným mocnitelem
Nepřímá úměrnost
Hodnoty a interval

Lineární lomená funkce
Mocniny s celým mocnitelem
Odmocnina
Počítání s odmocninami
Mocniny s racionálním mocnitelem
Mocniny s iracionálním mocnitelem
Exponenciální funkce
Exponenciální rovnice
Logaritmické funkce

Logaritmus
Věty o logaritmech
Dekadické logaritmy
Přirozený logaritmus
Logaritmické rovnice
Goniometrie, velikost úhlu

Jednotková kružnice
Polopřímka
Funkce sinus, funkce kosinus
Funkce tangens, funkce kotangens

Goniometrické rovnice
Složené funkce
Základní vztahy mezi hodnotami
Součtové vzorce
Proměnné funkce, goniometrie
Součet a rozdíl hodnot goniometrie
Goniometrie pravoúhlého trojúhelníku

Kosinova věta
Sinová věta, kosinová věta
Geometrie v prostoru
Vzájemná poloha přímek a rovin

Rovnoběřnost
Řezy krychle
Řezy mnohostěnů
Průsečík přímky a roviny
Odchylka přímek
Přímka kolmá k rovině
Kolmost rovin
Vzdálenost bodu od roviny

Body, přímky, roviny
Mimoběžka
Odchylka dvou rovin
Odchylka přímky a roviny
Objemy mnohostěnů
Komolý jehlan

Povrchy mnohostěnů
Válec, kůžel
Rotační těleso
Vrchol kůžele
Koule
Podstava kulové výseče
Kulový vrchlík
Středová souměrnost
Skládání souměrností
Posunutí v prostoru

Posloupnosti, řady reálných čísel
Vzorec pro člen
Rekurentní určení posloupnosti
Aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost
Úlohy řešené pomocí posloupností
Vlastnosti posloupností
Limita posloupnosti

Věty o limitách posloupností
Nekonečná řada
Délka kružnice
Reálná čísla

Výsledky úloh pro příklady sekce 1.
Výsledky úloh pro příklady sekce 2.
Výsledky úloh pro příklady sekce 3.
Výsledky úloh pro příklady sekce 4.
Výsledky úloh pro příklady sekce 5.
Výsledky úloh pro příklady sekce 6.
Výsledky úloh pro příklady sekce 7.
Výsledky úloh pro příklady sekce 8.
Výsledky úloh pro příklady sekce 9.
Výsledky úloh pro příklady sekce 10.
Výsledky úloh pro příklady sekce 11.
Výsledky úloh pro příklady sekce 12.
Výsledky úloh pro příklady sekce 13.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl matematiky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro