www.amapro.cz [Řešení matematických úloh]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Řešení matematických úloh

Knížka vtipnou a zábavnou formou seznamuje čtenáře s významnými objevy v matematice. Obtížnější témata jsou oživena aforismy a hlavolamy. Nepředpokládají se hlubší znalosti z matematiky.


Obsah řešení úloh I.
Obsah řešení úloh II.
Obsah řešení úloh III.
Obsah řešení úloh IV.
Obsah řešení úloh V.

Předmluva k matematice
Předmluva ke knize o matematice

Aristoteles, Euklides, Bacon, Kant
Matematické mozky
Číslice různých národů
Matematika, Egypt, Řecko, Řím
Římské číslice, Indické číslice
Archimédes a číslo

Historie matematiky
Iracionální číslo
Odhad čísla
Významná iracionální čísla
Papyrus, hieroglyfy
Ahmes, Diofant
Josef Flavia
Archimédův náhrobek
Hlavolam, neověřená legenda

Záporné číslo
Historie matematických věd
Historie počtů
Isaac Newton, 1642, 1727
Aritmetika reálných čísel
Rozdělení dědictví
Nejmenší číslo
Váha koule

Komplexní číslo
Wallis, 1673, komplexní operace
Rozklad čísla
Zajímavosti, problémy, hlavolany
Minutová ručička, hodiny
Bicí hodiny
Dvouciferné číslo
Kvadratura kruhu
Délka půlkružnice
Zdvojení krychle
Trisekce úhlu
Obsah růžice

Nekonečná řada
Poissonova úloha
Trojúhelník ABC
Slovní úloha na cestu
Sestavování rovnic
Fermatova věta
Darmstadtský matematik
Výpočty ve spořitelně
Rozvrh služeb
Najdi číslo
Čtyřciferný hlavolam
Diofantická rovnice
Harmonický průběh

Podobnost trojúhelníku
Průměrná rychlost
Výpočet podílu
Inventůra, účet
Platnost čísel
Součin, násobitel
Dvojková soustava
Dvojkový doplněk čísla
Početní kouzlo
Různé číselné soustavy
Čísla jako koníček
Početní hra

Převedení zlomku
Teorie informace, kybernetika
Norbert Wiener, 1894, 1964
Křivka
Odhad velikosti, tvar
Tucet drobností
Součet členů, goniometrické posloupnosti
Magické čtverce
Trojciferné číslo
Magický trojúhelník, šachovnice
Kirkmannova úloha

Druhá odmocnina
Neobsahující nulu
Matematické řady
Nekonečné řady
Achilles, želva
Slovní úloha o vlaku
Míjení dvou vlaků
Poměr fí
Trojúhelník, obdélník
Fibonacciova posloupnost

Krychlový metr
Jednotkový čtverec
Matematický hlavolam
Origami
Pascalův trojúhelník, poker
Koeficient rozvoje
Pravděpodobnost
Logický hlavolam
Číslo, součet, součin
Pravidelnost mnohoúhelníku
Čtvercový arch papíru
Geometrie, nůžky, dělění trojúhelníku
Dělení čvterce na poloviny
Letadlo a vítr
Výslednice vektorů
Voda a led
Objem láhve
Rychlost jízdy
Kolik váží, hmotnost, kilogram
Dějiny korce, loktu, stopy
Historie měření a vážení
Falešná mince

Určení rovnováhy
Vážení dukátů
Rozdíl, zbytek, modul
Dělitelnost čísel
Charakteristické posloupnosti
Šeherezádino číslo
Zajímavá čísla, znak dělitelnosti
Šestimístné číslo

Algebra
Historické záznamy matematiky
Algoritmus
Zlomková čára
Úlohy s rychlostí
Geometrie
Phytagoras
Interpolace, inverze, involuce
Čtverec a přímka
Elegantní dáma
Geometrická představivost
Geometrická sofizma, Pathagoriana
Kružnice, střed kružnice

Rovnoramenný trojúhelník
Symetrie, asymetrie
Šerifská hvězda
Úloha se zápalkami
Přibližná rovnost
Euklides, Lobačevskij, 1792
Černá nebo bílá?
Logický hlavolam, jarní úklid
Otcové a synové
Negordické uzly
Trpělivost a vytrvalost
Poštovní zásilka

Křivky
Šroubovice, Loxodroma, ortodroma
Vektory, skaláry
Řez, krychle
Trigonometrie
Kružnice
Ohnutý prut
Variační počet, izopermetrické úlohy
Podivuhodná křivka
Povrch koule, cykloidy, Wren, 1632, 1723
Valení bez smýkání
Krychlová kostka
Geometrické drobnosti

Kombinatorika
Matematik Lucas
Faktoriál
Pravděpodobnost, Pascal, matematik
Panna nebo orel
Podobnost, vzorec
Podstatná podmínka
Pravděpodobnost opačné události
Kombinace čísel, Mates
Moudrý otec, bystrý syn

Pravděpodobnost, rovnováha
Obrázek či výpočet
Vzorec, geometrické znázornění
Nesprávné krácení, broušení diamantů
Rozmanité drobnosti, Kolumbovo vejce
Posloupnost přirozených čísel
Zajímavá rovnost

Matematické vzorce
Kosmická rychlost
Člověk a prostor
Úvaha, matematika, pazigrafie
Matematický jazyk, 1646, 1716
Pojmové písmo, 1848, 1825
Myšlenky o matematice, 1736, 1707, 1802
Matematický kroužek
Délka převodového pásu
Vyjádření rovnice
Lunar, obě strany rovnice
Intuice, úsudek
Hanojská věž
Kroužek
Přesouvání kotoučů, červený kříž

Abstrakce
Lucasova úloha
Induktivní metoda
Dosazení přirozeného čísla
Součet čtverců
Detuktivní metoda
Matematická logika
Buddhistický mnich
Lehkomyslnost, moudrost


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl matematiky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro