www.amapro.cz [Sbírka náročnějších úloh z matematiky]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Sbírka náročnějších úloh z matematiky

Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách.


Přirozená čísla
Základní početní výkony
Násobení a dělení
Nečitelné cifry
Desetinná čísla

Procenta
Počítání obrazců
Zábavné příklady
Dělitelnost, rozklad činitele
Trojciferné číslo
Společný dělitel
Nejmenší společný násobek

Zlomky
Násobení zlomků
Rozdíl dvou čísel
Průměrná rychlost auta
Poměr
Měřítko, plány, mapy
Hbitost, procentový počet

Slovní úlohy
Úrok
Postřeh v počítání
Součet rozdílů čísel
Racionální čísla
Výrazy s písmeny
Úpravy vzorců
Řešení slovních úloh úsudkem
Ekvivalentní rovnice

Mocniny
Mnohočleny, koeficienty
Rozdíl, druhá mocnina
Druhá odmocnina, třetí mocnina
Základ třetí mocniny
Vyjádření druhé odmocniny
Zlomky, rozklad pomocí vzorců
Rovnice, funkční vztahy

Soustavy lineárních rovnic
Vlastnosti čísel, desítková soustava
Lineární rovnice
Eulerova úloha
Neurčité rovnice
Geometrie, úsečka, trojúhelník
Vnitřní úhel
Velikost úhlu
Obdélník, čtverec

Úkoly z geometrie
Kvádr, krychle
Úhel
Vlastnosti úhlů, konstrukce úhlů
Osová souměrnost
Trojúhelník
Rovnoramenný trojúhelník
Dutý úhel, trojúhelník ABC
Přímky proťaté příčkou
Čtyřúhelník
Kosoúhlý čtyřúhelník
Rovnoběžník ABCD
Stěna trojbokého hranolu
Rovnoběžník, trojúhelník, obvod, obsah
Kružnice, kruh, výpočet

Objemy těles, povrch kvádru, hranol
Tvar válce
Pythagorova věta
Polokruh, poloměr
Pythagorovy čísla
Trojúhelník
Výpočet trojúhelníku
Příklady s kružnicí
Geometrická místa bodů

Konstruktivní úlohy
Stereometrie, povrchy, objemy
Velikost stran čtvercové podstavy
Podobnost, trojúhelníky, mnohoúhelníky
Rýsování lichoběžníků
Rýsování na milimetrový papír
Podobnost, měřítko, goniometrické funkce
Určení hranice obzoru
Válec, komolý jehlan, objem kužele
Koule

Výsledky řešení úloh
Výsledky řešení aritmetika a algebra
Výsledky řešení úloh
Výsledky řešení úloh
Výsledky řešení úloh
Výsledky řešení úloh
Výsledky řešení úloh
Výsledky řešení úloh
Výsledky řešení úloh

Výsledky řešení úloh geometrie
Výsledky řešení úloh geometrie
Výsledky řešení úloh geometrie
Výsledky řešení úloh geometrie
Výsledky řešení úloh geometrie
Výsledky řešení úloh geometrie
Výsledky řešení úloh geometrie
Výsledky řešení úloh geometrie
Výsledky řešení úloh geometrie
Výsledky řešení úloh geometrie
Výsledky řešení úloh geometrie
Výsledky řešení úloh geometrie
Obsah náročných úloh z matematiky I.
Obsah náročných úloh z matematiky II.
Obsah náročných úloh z matematiky III.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl matematiky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro