www.amapro.cz [Sbírka úloh z matematiky pro základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Sbírka úloh z matematiky pro základní školy

Sbírka příkladů je určena všem, kteří mají zájem nebo povinnost studovat předměty nabízené ve sbírce a rádi by se procvičili počítáním příkladů z matematiky. Samozřejmostí je možnost procházení příkladů, včetně jejich nápověd a řešení výsledků.


Obsah úloh z matematiky
Předmluva k matematickým úkolům
Úvod k matematickým příkladům

Racionální čísla
Vypočítej příklad
Vypočítej hodnotu výrazu
Jednotky v závorce
Výsledná práce
Množina čísel
Dělitelnost přirozených čísel

Úlohy na procenta
Příklady trojčlenka
Poměr, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost
Řešení, zkouška, odpověď
Příklady pro funkce
Sestrojte graf
Příklad s rychlostí vlaku

Mocniny, odmocniny, Pythagorova věta
Kružnice o poloměru
Algebraické výrazy, úprava počtů, početní operace
Rozložení součinu na výrazy
Příklad z nerovnosti

Řešení lineárních rovnic
Dosazovací metoda
Libovolné reálné číslo
Nerovnosti, nerovnice
Určení množiny všech přirozených čísel

Slovní úlohy
Zkouška a odpověď
Řešení úsudkem
Poloměr kružnice

Grafické řešení úlohy
Matematická úloha
Geometrické úlohy řešené výpočtem
Výpočet slovní úlohy
Řešení slovní úlohy
Podložka tvaru kruhové výseče

Konstrukční úlohy
Sestrojení kružnice
Kružnice o poloměru
Hledáme vrcholy
Geometrická zobrazení
Sestrojení lichoběžníku
Vektory
Statistika a pravděpodobnost
Náhodně vybrané příklady
Další školní úlohy

Podobnost a stejnolehlost
Je dán trojúhelník
Konstrukční postup
Řešení nerovnic
Ohraničený interval
Znázornění na číselné ose

Funkce
Řešení grafické soustavy rovnic
Goniometrické funkce
Příklady těžnice a výšky
Lichoběžník ABCD
Pravidelný pětiúhelník
Výpočet průměru rotačního válce
Osový řez


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl matematiky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro