www.amapro.cz [Číslicové počítače]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Počítač je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části počítače a ze software. Číslicový počítač zpracovává logické a číselné hodnoty. Operace jsou prováděny v aritmetické jednotce jedna za druhou.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha se věnuje teoretické úvaze o stavebních prvcích počítačových sestav, vytváření automatů a programování. Vytváří spojení mezi hardwarem a softwarem. Popisuje detailně základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi. Rozepisují se vývojové diagramy pro řešení aplikačních úloh. Kniha je určená jako teoretický úvod do hierarchie počitačů.


Skupina proudových impulsů

jádro, magnetická indukce, intenzita pole, teplota, odezva, proudový impuls, pravděpodobnost, nespolehlivost

Skupina proudových impulsů
Související stránky v knihovně

Cívka (Součástka)
Časové vazby a dispozice HSP
II. Stupňové prostorové spojovací pole
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení vlivu Ir
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Systém chráněného adresování
Závěr připojení modemem
Stavová rovnice plynů
Vlhkost vzduchu
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Intenzita pole, Indikační magnetka
Atomová fyzika, jádro
Závislost na teplotě
Závislost ztrátového výkonu
Postupné zapínání a vypínání světel
Intenzita pole v decibelech dB
Atmosférický lom
Meteorologické hlediska přenosu
Měření intenzity pole
Specifické příjmové podmínky VKV
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok
Můstkové zapojení
Výpočet počtu závitů na jeden volt
Předmluva ke knize
Atomy a molekuly
Měření teploty, Anders Celsius
Destilační přístroj
Rozpustnost pevných látek
Alkeny a Alkiny
Benzín, motorová nafta
Kvantitativní průběh reakce
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Schéma vysoké pece
Termální kalení, pevnost
Lihový kahan
Kvantování dynamického rozsahu
Princip činnosti feritové paměti
Spolehlivost řídících počítačů
Adresování feroeletrickou keramikou
Průchozí wattmetr
Měření hustoty pravděpodobnosti
Pravděpodobnost, náhodný jev
Tepelné motory, chladič
Absolutní, relativní, teplota, vlhkost, rosný bod
Relativní permitivita, dialektrikum
Kovalentní vazby
CSS html vlasnosti
Přehled CSS vlastností pro tvorbu webu
datove_zdroje/stranky/css
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
PHP práce s poli
Práce s poli a položkamy v PHP.
stranky/php_array
Hybridní počítače
Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Popis HTML formátu
Velikost textu, barva textu, rozvržení stránky, obrázky, barva pozadí se zapisuje pomocí HTML příkazů.
stranky/html_tag
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Mikroprocesory IV.
Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
počítačová skříň | základní deska | instrukce | programy | operační paměť | data | elektronická paměť | sběrnice | vstupně výstupní zařízení | procesor | rozšiřující karty | grafická karta | monitor | zvuková karta | síťová karta | pevný disk | elektrický zdroj | klávesnice | počítačová myš | tiskárna | scanner Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro