www.amapro.cz [Číslicové počítače]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Počítač je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části počítače a ze software. Číslicový počítač zpracovává logické a číselné hodnoty. Operace jsou prováděny v aritmetické jednotce jedna za druhou.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha se věnuje teoretické úvaze o stavebních prvcích počítačových sestav, vytváření automatů a programování. Vytváří spojení mezi hardwarem a softwarem. Popisuje detailně základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi. Rozepisují se vývojové diagramy pro řešení aplikačních úloh. Kniha je určená jako teoretický úvod do hierarchie počitačů.


Blokové schéma mikropočítače

RAM, instrukce, cyklus, expandér, MOS, synchronizace

Blokové schéma mikropočítače
Související stránky v knihovně

A-D čítač
BASIC
Bistabilní klopný obvod
Bitová neekvivalence
Bitový součet
Bitový součin
Časový spojovací článek
Datové vlastnosti modemu a vašeho PC
Deckrementace (odčítání)
Digitální signál s kladnou a zápornou půlvlnou
Inckrementace (přičítání)
Instrukce podmíněného skoku
Instukce nepodmíněného skoku
Kombinovaný signál
Konstrukční část datumovky
Nastavování příznaků Status registru
Negace
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Paměť RAM
Porovnání paměti a přímé hodnoty
Porovnání registru a paměti
Porovnání registru a přímé hodnoty
Posuny doprava a doleva
Přesun mezi pamětí a registry CPU
Přesun mezi registry CPU
Rotace doprava a doleva
Řízení posuvu tiskové hlavy ve vertikálním směru
Skokové operace
Vynucení spuštění virového kódu v adresním prostoru
Zápis přímé hodnoty do registru CPU
Zásobník
Přepínače, multiplexor a demultiplexor
Práce s registry procesoru
Programový čítač adres
Operační kód procesoru
Časová jednotka s MHB 8253
Přenos hovorového signálu
Struktura tranzistoru MOS s kanálem typu P
Technologie vyšší integrace
Předzesilovač s MOS tranzistorem
Problémy dotykového statického náboje
Ochrana před přepětím na bázi tranzistorů MOS
Součinové a součtové členy
Rozbor dějů v aplikaci
Přenosy na principu PCM
Paměťové buňky adresového registru
Organizace paměti s libovolným průběhem
Zobrazení instrukčního slova
Značky vstupních expandérů
Měření parametrů tranzistoru MOS
Odkazník o programování
Rejstřík klíčových slov pro programování ve vyhledávačích.
programovani/programovani.php
Weby o programování
Odkazy na velké servery o programování a vývoji SW
odkazy/programovani
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Popis HTML formátu
Velikost textu, barva textu, rozvržení stránky, obrázky, barva pozadí se zapisuje pomocí HTML příkazů.
stranky/html_tag
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Řetězce PHP
Informace o chování řetězců v programování PHP.
php/obsah_php_string.php
Hybridní počítače
Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Mikropočítače
Seznámení s obecnou problematikou počítačů a mikropočítačů.
programovani/mikropocitace
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
počítačová skříň | základní deska | instrukce | programy | operační paměť | data | elektronická paměť | sběrnice | vstupně výstupní zařízení | procesor | rozšiřující karty | grafická karta | monitor | zvuková karta | síťová karta | pevný disk | elektrický zdroj | klávesnice | počítačová myš | tiskárna | scanner Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro