www.amapro.cz [Číslicové počítače]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Počítač je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části počítače a ze software. Číslicový počítač zpracovává logické a číselné hodnoty. Operace jsou prováděny v aritmetické jednotce jedna za druhou.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Kniha se věnuje teoretické úvaze o stavebních prvcích počítačových sestav, vytváření automatů a programování. Vytváří spojení mezi hardwarem a softwarem. Popisuje detailně základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi. Rozepisují se vývojové diagramy pro řešení aplikačních úloh. Kniha je určená jako teoretický úvod do hierarchie počitačů.


Vyrovnávací paměť

technické prostředky, čítač instrukcí, operace, přesun, přerušení, snímač

Vyrovnávací paměť
Související stránky v knihovně

Vyrovnávací paměť
Bitová neekvivalence
Bitový součet
Bitový součin
Časové dispozice rozhraní U
Deckrementace (odčítání)
Definice skupiny slov
Digitální řízení svitu žárovky
Hexadecimální čítač s optočidlem
Inckrementace (přičítání)
Instrukce podmíněného skoku
Instukce nepodmíněného skoku
Konverze AnsiString do int
Konverze Asistring pro práci s řetězci typu char
Korekce
Nastavování příznaků Status registru
Negace
Nultá generace ústředen
Optobrána
Porovnání paměti a přímé hodnoty
Porovnání registru a paměti
Porovnání registru a přímé hodnoty
Posuny doprava a doleva
Princip časového dělení hovorových spojů
Princip HSP s jazýčkovým relé a proudovým přidržením
Přesun mezi pamětí a registry CPU
Přesun mezi registry CPU
Rotace doprava a doleva
Řadič diskových jednotek
SDL vývojové diagramy pro rozhraní R2
Sekvenční diagram pro rozraní U
Skokové operace
Tyristor (Součástka)
Věty (zdroj slov)
Výstup a přechod ze stavu
Vratný čítač MH 74193
ALU mikroprocesoru 8080
Práce s registry procesoru
Přerušení, IRQ
Periferní zařízení komunikace s počítačem
Relativní adresování
Aritmetické operace s dvojkovými čísly
Takt, insturkční cyklus, mikroinstrukce
Přerušení, programový přepínač
Diagram obsluhy přerušení
Střadač, přenosový řetězec
jazyk, jednotka, operace, kontrolní
opěra, operace, oprava, optika
snímač, snímání obrazu, solion, son
omykání - operace
Mikroprocesory IV.
Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
JavaScript - ukázky
Příklady užití některých často používaných efektů na stránky.
katalogy/javascript
CSS html vlasnosti
Přehled CSS vlastností pro tvorbu webu
datove_zdroje/stranky/css
Hybridní počítače
Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Objektové programování c++
Jazyk C, Objektové programování c++
internet/katalog_programovani_c
Řetězce PHP
Informace o chování řetězců v programování PHP.
php/obsah_php_string.php
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Odkazník o programování
Rejstřík klíčových slov pro programování ve vyhledávačích.
programovani/programovani.php
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
počítačová skříň | základní deska | instrukce | programy | operační paměť | data | elektronická paměť | sběrnice | vstupně výstupní zařízení | procesor | rozšiřující karty | grafická karta | monitor | zvuková karta | síťová karta | pevný disk | elektrický zdroj | klávesnice | počítačová myš | tiskárna | scanner Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro