www.amapro.cz [Číslicové počítače]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Číslicové počítače

Kniha se věnuje teoretické úvaze o stavebních prvcích počítačových sestav, vytváření automatů a programování. Vytváří spojení mezi hardwarem a softwarem. Popisuje detailně základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi. Rozepisují se vývojové diagramy pro řešení aplikačních úloh. Kniha je určená jako teoretický úvod do hierarchie počitačů.


Obsah I.
Obsah II.
Obsah III.

Seznam znaků

Kalkulátor, kalkulačka
Blokové schéma kalkulačky
Blokové schéma počítače
Řešení aritmetického příkladu
Programové vybavení počítače
Řešení vědeckých a technických úkolů
Požadavky na počítač
Rozdělení počítačů

Generace počítačů
Blokové schéma mikropočítače
Blokové schéma mikroprocesoru
Návrh počítače
Zobrazení informace
Kódování desítkových číslic
Samoopravná kód BCD
Číselné soustavy
Záporná číslice
Zobrazení rozsahu čísel
Soustavy zbytkových tříd
Základy matematické logiky
Vennův diagram
Příklad kombinačního obvodu
Stanovení grafu funkce
Vztahy pro operace s množinami
Izomorfní graf

Pravdivostní tabulky
Zapojení kontaktů
Základní operace Booleovy algebry
Vnitřní zapojení logických členů
Implikant funkce
Tabulka pokrytí
Topologické metody
Karnaughovy mapy
Zapojení členů NAND
Výrokový počet
Základy teorie atomatů
Zápis informací do grafu
Mealyho automat
Algebra událostí
Konečný automat

Logické členy a signály
Charakteristika zobrazení signálu
Kombinační logické členy
Součtový logický člen, OR, NEBO
Součinový logický člen, AND, A zároveň
Invertor, negace, NON
Struktura univerzálního logického členu
Fyzikální realizace logických členů
Diodová matice
TTL, otevřený kolektorový výstup
Složený logický člen, expandér
Tranzistor, Schottkyho dioda
Integrovaná injekční logika
Logické členy s tranzistory MOS
Prahový a majoritní člen
Zpoždění výstupního signálu
Ekvivalent logické sítě

Sčítačka modulo 2
Dvojková sčítačka
Koincidenční obvod, dvojkový převodník
Logický posun, dekodér
Montážní člen multiplexoru
Dekodér dvojkového kódu
Pyramidový dekodér
Sekvenční obvody
Asynchronní klopný obvod
Řízení hodinovými impulsy
Paměťový člen typu JK
Tabulka přechodů paměťového členu
Paměťový člen typu K
Volba kódu vnitřních stavů

Kanonické rovnice
Přechodné buzení paměti
Paralelní sčítače
Schéma paralelního registru
Posuvný registr
Synchronní čítač
Blokové schéma čítače
Asynchronní čítač
Desítkový čítač
Desítkový čítač, plazivý kód, Johnsonův
Čítač v korobově kódu

Synchronní sekvenční kód
Hartmanisův přístup
Strojové metody
Sečítání v polyadických soustavách
Degenerace polosčítačky
Přizpůsobení sčítačky
Násobící algoritmus
Násobící tabulka
Násobení aritmetické jednotky
Algoritmy volby znaménka
Struktura dekodéru násobitele
Pomalý algoritmus dělení
Váhový kód
Algoritmy nezáporného zbytku

Aritmetická jednotka
Řadič aritmetické jednotky
Operace násobení
Čítač řádů
Realizace automatu
Direktivní ovládání
Direktivní řadič
Čítač v řetězovém kódu
Mikroprogram
Zpoždění a regenerace písmene
Strojový kód
Instrukce podmíněného skoku

Vývojový diagram
Redukce počtu adres
Mikroprogramování
Paměť
Kapacita paměti
Feritové paměti
Matice paměťových jader
Skupina proudových impulsů
Lineární výběr adres
Koincidenční výběr adres
Paměť s výběrem 3D
Paměť s tenkými magnetickými páskami
Hysterézní smyčka, magnetická vrstva
Kritická spínací křivka
Polovodičové paměti

Bipolární paměťová buňka
Časový průběh signálů
Statická paměťová buňka
Dynamická paměťová buňka
Sériový záznam a výběr dat
Velikost náboje paměťových kondenzátorů
Permanentní paměti

Diskrétní prvky
Princip permanentní paměti
Unipolární tranzistor typu MNOS
Technologie FAMOS, OVONIC
Vložené logické funkce
Paměťová matice
Asociativní paměť

Kontrola a oprava chyb
Druhy vnitřních pamětí
Niklová zpožďovací linka
Čtecí hlava magnetické pásky
Frekvenční modulace, fázová modulace
Magnetická bubnová paměť
Magnetická disková paměť
Magnetická pásková paměť
Mechanika magnetické páskové paměti
Magnetická štítková paměť
Magnetický generátor bublin
Optoeletrické paměti

Blokový přenos dat
Zásobníková paměť
Vstupní a výstupní jednotky
Děrné štítky
Děrná páska
Snímač a děrovač děrné pásky
Blokové schéma klávesnice
Zařízení pro přípravu dat
Disketa, plastická hmota
Elektrický psací stroj, tiskárna

Tiskárna s válcem
Tisk inkoustovou tryskou
Zobrazovací zařízení, segment
Obrazovka
Grafická zobrazovací jednotka
Aktivní obrazovka
Kreslící zařízení
Interpolátor
Mikrofilm
Strojové čtení znaků
Vstup a výstup informací hlasem
Mluvený výstup hlasu
Dálkový přenos dat

Převodníky
Analogově číslicové převodníky
Soustava spojení
Způsoby přidělování sběrnice
Obsluha sběrnice
Synchronní přenos informace
Dotaz a odpověď
Přenos informací
Přímé řízení operací

Časový průběh instrukce
Vyrovnávací paměť
Selektorový kanál přenosu dat
Multiplexní kanál
Kanálové operace
Kanálový příkaz
Stavová informace
Příčina přerušení, instrukce
Styk s přídavnými zařízeními
Příkaz, obsluha
Blokové schéma řídící jednotky
Tiskárna s typovým válcem
Algoritmus činnosti tiskárny

Operační paměť
Uživatel a počítač
Sdílení času
Programové prostředky
Čítač instrukcí
Zvyšování rychlosti počítačů
Rychlost základní jednotky
Časové diagramy instrukcí
Společné registry

Multiprocesory
Řetězený procesor
Maticový procesor
Záložní počítač
Přerušování programů
Blokový diagram přerušení
Přidělování a ochrana paměti
Dynamické přidělování paměti
Příznakový registr ochrany
Ochranný zámek a klíč
Spolehlivost počítače
Pravděpodobnost chyby
Parametry opravných zařízení

Střední doba poruchy
Vyhodnocení spolehlivosti
Metody zlepšování spolehlivosti
Klasifikace a instrukční mixy
Zkušební úlohy
Doba odezvy, monitorování
Modelování a simulace
Řešení příkladů
Stavový index
Číslice v kódu
Násobící tabulka
Grafické značky kombinačních členů
Dálnopisný kód CCITT 2
Kódová tabulka KOI
Kódová tabulka EBCDIC
Kód děrných štítků
Označení a zkratky symbolů
Kódová tabulka ARITMA

Rejstřík I.
Rejstřík II.
Rejstřík III.
Rejstřík IV.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro