www.amapro.cz [Hybridní počítače]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Hybridní počítače

Z obsahu knihy plyne, že se jedná o počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť, řešená s použitím extrémně rychlých polovodičových počítacích prvků, zejména širokopásmových počítacích zesilovačů a diodových nelineárních obvodů.


Obsah I. Hybridní počítače
Obsah II. Hybridní počítače

Části a sestavy hybridních počítačů
Analogové počítací prvky
Symbol a funkce prvku
Integrační zesilovač
Výpočet integračního zesilovače
Reálný počítací zesilovač
Parazitní složky impedance
Hodnoty konstant zesilovačů
Vázané rozdílové zesilovače
Náhradní obvod aktivní části

Rychlé nelineární obvody
Struktura a vlastnosti analogových sítí
Parazitní tlumení odezvy
Lineární diferenciální rovnice
Zásady číslicového výpočtu
Základní číslicové operace
Určení hodnoty funkce
Vstupní a výstupní zařízení
Programovací prostředky, software
Zásady řešení řízení
Příklad moderního počítače
Doba operace počítače

Číslicové modelování
Složitější operace, interval
Fázová chyba
Přednosti hybridního výpočtu
Pokles tlumení
Hybridní výpočet
Blokové schéma hybridu
Univerzální hybrid
Výpočet kapacity hybridních počítačů
Analogový počítač, doplňky
Klopný obvod, Hz
Programová deska

Číslicové hybridní obvody
Číslicové obvody, logické prvky
Multivibrátory, klopné obvody
Idealizovaný průběh napětí
Astabilní multivibrátor, monostabilní multivibrátor
Dvojkový čítač
Desítkový čítač
Posuvný registr, kruhový čítač, derivační obvod
Spínače, přepínače
Boltzmanova konstanta
Charakteristika tranzistorového spínače
Diodové spínače

Diodový můstek
Tranzistorový spínač, rozpínač
Komparační zesilovač
Převodníky analogově číslicové
Výraz v závorkách
Převod napětí na číslo
Analogově číslicové převodníky
Komparační převodník
Přesnost převodníku
Integrační zesilovač, iterační výpočet

Paměťová buňka
Paměťová dvojice
Vzorkovací zesilovač, hybridní násobička
Časové průběhy napětí násobičky
Analogová násobička, dělička
Hybridní integrátor
Integrované napětí
Technika hybridního výpočtu
Technika integračního výpočtu
Složitější řídící systém
Uzavřený systém iterace
Funkční závislost vzorkování

Iterační generátor funkcí
Soustava algebraických rovnic
Modelování diferenčních rovnic
Analogový regulátor
Optimalizační výpočty
Modely rovnic s okrajovými podmínkami
Optimalizační procesy
Řešení parciálních diferenciálních rovnic
Hodnota derivace
Vlastnosti číslicových pamětí
Zpožďovací linka

Analogová aritmetická jednotka
Výpočet aerodynamiky letadla
Model aerodynamických rovnic
Rychlost vzorkování


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro