www.amapro.cz [Příkazy programovacího jazyka C]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Příkazy programovacího jazyka C

Průvodce příkazy programovacího jazyka C. Popisuje příklady a konstrukce užití klasických příkazu v té nejjednodušší formě. Seznamuje nás se základními principy a charakteristikami tohoto programovacího jazyka, který je považován na normu profesionálního řešení aplikací. Kniha je pojata velmi zjednodušeně a vysvětluje strukturovatelnost, což je hlavním rysem tohoto programovacího jazyka.


Operační systém DOS
TESLA ELTOS, úvod ke knize

Koncepce jazyka C
Program v jazyku C
Formát zápisu programu
Soubory zdrojového programu
Sekvence escape
Lexikální jednotky
Základní typy dat

Klíčová slova
Znakové konstanty
Mantisa, exponent
Řetězcové lineáry
Operátor, interpunkční znak

Typ proměnné, deklarace
Deklarace výčtového typu
Deklarace struktury
Struktura bitového pole
Odkaz na člen sjednocení
Deklarace vícerozměrového pole
Velikost místa v paměti
Obecný tvar deklarace
Komplexní deklarátory

Deklarace identifikátoru
Typedef struct
Třídy identifikátorů
Obory platnosti
Extern, paměťová třída

Definice proměnné
Funkce printf
Doba existence proměnných
Konstantní výraz
Inicializace znakových polí

Výrazy, operátory, operandy
Konverze datových typů
Konverze celočíselných typů
Pohyblivá řadová čárka
Aritmetické konverze, operand
Konstanty, identifikátory, výčtové typy

Výrazy a indexy
Volání funkcí, return
Členy a deklarace struktur
Výrazy v závorkách, unární operátor
Logická negace, obsah adresy
Operátor sizeof, ukazatel
Převod datového typu proměnné
Aditivní operátor, ukazatel
Operátor posuvu, relační operand
Aritmetická konverze, asociativita
Bitový operátor, AND, OR
Logický operátor, podmíněný operand

Podmíněný výraz
Operátor postupného vyhodnocení
Pořadí vyhodnocení
Konstantní výraz, výsledek
Direktiva, složený příkaz

Výrazový příkaz, prázdný příkaz
Příkaz IF, skok v programu
Příkaz switch, odskok v programu
Příkazy cyklu, while
Příkaz, výraz, cyklus, do, while
Smyčka FOR, TO, THEN
Příkazy skoku, break
Odskok z cyklu, continue
Cíl skoku, GOTO

Funkce, definice funkce
Typ návratové hodnoty
Formální parametry
Tělo funkce, definice funkce
Automatická deklarace
Typy parametrů

Typ a jméno funkce
Volání a adresa funkce
Předávání parametru funkce
Proměnný počet parametrů
Nulový ukazatel
Funkce main
Definice, direktiva, makra
Použití makra, define
Konec makra, undef
Vkládání souborů, include
Podmíněná kompilace
Direktiva, elif, endif

Číslování řádků
Posloupnost, makro, výjimka
Proměnné typu ukazatel
Záměna operátorů
Posloupnost znaků
Výčtový seznam
Návěstí příkazů

Česko anglický slovník termínů I.

Obsah příručky jazyka C I.
Obsah příručky jazyka C II.
Obsah příručky jazyka C III.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro