www.amapro.cz [Metoda systémového návrhu procesoru]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Metoda systémového návrhu procesoru

Kniha popisuje a srovnává různé varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody, mikroprocesorové automaty a systémy. Kniha je určená posluchačům vysokých škol a projektantům systémů logického typu.


Obsah procesoru I.
Obsah procesoru II.
Obsah procesoru III.
Obsah procesoru IV.
Obsah procesoru V.

Předmluva ke knize o procesorech

Generátor hodinových impulsů
Logické rovnice
Hazardy způsobené posunem hodin
Oddělené takty hodin
Tabulky budících funkcí
Hodinový impuls
Detekce čela a týlu impulsu
Logická filtrace
Použití posuvného registru
Měření času, násobení kladných čísel
Přijímač číslic
Násobení dvou kladných čísel

Časový multiplexor
Vývojový diagram čítače
Kódování adres logickými členy
Hodinové impulsy
Kódování adres kodérem
Použití posuvného registru
Funkce edičních obvodů
Funkční analýza úlohy
Návrh zdroje synchronizace
Detekce začátku signálu
Budící funkce
Bilance použitých součástek

Rozklad vývojového diagramu
Sestavení logických rovnic
Synchronizace, inicializace
Počet funkčních členů
Volba operačního kódu
Kontrola programu
Ovládání klopného obvodu
Čítač znaků, paměť znaků

Řízený řadič obvodů
Analýza paměti a pomocných obvodů
Elementární cyklus, zápis, čtení
Obecná struktura operací
Vytvoření taktů povelů
Program čtení
Program funkce systému
Souhrnný časový diagram
Formulace úlohy
Typ přenášených zpráv
Procedura pro opakování zpráv
Kódování a dekódování informace
Princip kódování informace
Program dekódování zprávy
Program zpracování zprávy
Program vysílání zprávy
Inicializační program

Seznam zkratek
Generátor hodinových impulsů
Dekódování zprávy
Výhybka informace
Tabulka funkcí čítače
Synchronizační registr
Korekce hazardu
Typ pouzdra
Reorganizace řízených prostředků
Šířka toku dat
Analýza přijaté zprávy

Velikost instrukce
Určení formátu instrukce
Návrh řadiče
Časový průběh instrukce
Dekódování instrukce
Realizace řízených prostředků
Selektor, přímý operand
Rozložení funkčních bloků

Funkční členy
Zpracování zprávy START
Vysílání značky, STOP
Mikroprocesor MOTOROLA
Funkce vstupů a výstupů
Operace čtení
Mikroprocesor Motorola 6800
Registr, zásobníková paměť
Tabulka logických operací

Typ adresace
Matematický kód
Analýza operačního kódu
Technické vybavení
Událost v přerušení
Obsah paměťového místa
Přidělování adres
Návrh cyklu hodinových impulsů
Mezera mezi impulsy
Čítač a dekodér

Paměť a kapacita
Zpracování značka STOP
Cyklické kódování
CLR, ROR, BRA, JSR
LDA, LSR, AND, BCC
STA, STX, BEQ, RTI
Maximální frekvence hodinových impulsů
Kritické cesty
Určení kritických smyček
Výpočet periody hodinových impulsů

Funkce měřícího zařízení
Pevná paměť programu
Filtrace signálů
Zjednodušený výpočet
Zapojení vývodů 8080
MHB 8080A
Stavové signály
Operace s jedním registrem
Posuvy střadače
Operace s přímým operandem
Skokové instrukce
Časový průběh instrukce
Čelo hodinového impulsu
Instrukce STACK

Rejstřík mikroprocesoru I.
Rejstřík mikroprocesoru II.
Rejstřík mikroprocesoru III.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro