www.amapro.cz [Metoda systémového návrhu procesoru]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Metoda systémového návrhu procesoru

Kniha popisuje a srovnává různé varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody, mikroprocesorové automaty a systémy. Kniha je určená posluchačům vysokých škol a projektantům systémů logického typu.


A

adresa skoku [68]
adresová sběrnice [110]
adresa [115]
algebraický výraz [12]
aritmetická jednotka [74]
B

bit Bajt [52]
bilance [74]
binární adresy [90]
blokování [31]
blokové schéma [56]
budič [22]
Busy [40]
C

cyklus [12]
Č

čelo [56]
čítač [52]
D

datová sběrnice [110]
dekódování [52]
E

elementární [31]
elektricky oddělené [82]
F

formát zprávy [52]
formát instrukce [68]
fronta [40]
funkční bloky [17]
funkce skoku [22]
funkční celek [62]
funkční členy [90]
H

hodinový vstup [22]
hodnota proměnné [40]
HOLD [110]
I

impuls [56]
integrace [40]
inicializace [45]
instrukce [68]
INPUT [105]
instrukce návratu [115]
K

Karnaughova mapa [12]
klopný obvod [12]
klidový stav [17]
konec cyklu [45]
konec zápisu [45]
kritické cesty [100]
L

logický stav [31]
M

měření času [17][52]
měřený interval [52]
mikroprocesor [74]
mikroprogram [100]
modem [52]
multiplexor [17]
N

negace [22][62]
nejvyšší řád [62]
NOR [7]
nulování [40]
nulovací vstup [45]
O

obsah čítače [45]
okamžik [56]
OUTPUT [105]
ovládání přerušení [115]
P

paměť [40]
posuvný registr [7]
posloupnost [17]
použité součástky [74]
podprogram [82]
pouzdro [90]
probíhající doba [22]
překlopení [12]
přerušení [17][82]
přímý operand [68]
příchod impulsu [82]
původní stav [12]
R

realizace [31]
Ready [40]
registr [68]
RVHP [7]
Ř

řadič [100]
řídící logika [17]
řídící operace [40]
řízení operace [100]
S

sběrnice [90]
selektor [74]
signál [31]
signály [56]
signál RW [82]
skew time [7]
sled impulsů [45]
START [62]
STOP [62]
stack [82]
struktura [105]
stav čekání [110]
strojový cykl [115]
symbolické označení [22]
synchronizace [31]
systémová analýza [40]
SYNC [110]
systémová sběrnice [110]
T

TESLA [7]
tiskárna [45][105]
TTL [12]
týl impulsu [22]
týl [56]
Ú

úkon [17]
V

vstup [115]
vysoká impedance [110]
vývojový diagram [17]
výhybka [90]
výkon systému [100]
výstup [115]
W

WAIT [110]
Z

zákon absorpce [62]
zásobník [82]
zjednodušení výrazu [62]
znak [105]
zpětná vazba [7]
zprávy [56]
Ž

žádost o přerušení [110]
8

8080A [110]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro