www.amapro.cz [Strojnické tabulky pro střední odborná učiliště]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Strojnické tabulky pro střední odborná učiliště

Kniha shrnuje nejdůležitější údaje z norem ČSN pro strojnictví a strojírenství. Obsahuje potřebné výpočtové vztahy, rozměry vybraných strojních částí a výrobních pomůcek. Kniha je určená pro střední odborná učiliště, pro konstruktéry a strojaře.


Barvy a teploty při ohřevu oceli

Strojírenské tabulky obsah I.
Strojírenské tabulky obsah II.
Strojírenské tabulky obsah III.
Strojírenské tabulky obsah IV.

Výpočet tělesných útvarů
Výpočtové vztahy těles
Grafické zobrazení těles
Výpočet plochy a objemu těles
Výpočet průřezu
Moment tuhosti v kruhu
Rovnice pevnosti a namáhání

Výpočet nosníků
Součinitel vzpěrnosti, štíhlost
Napětí konstrukčních materiálů
Modul pružnosti v tahu, Poissonovo číslo
Vektorový nosník
Smykové tření
Moment síly, povrchové napětí

Násobky a díly SI jednotek
Technické řešení
Normální délkové rozměry
Formáty výkresů
Tolerance tvaru a polohy
Druh tolerance
Tolerance souměrnosti

Soustava a vzorce tolerancí
Popisové pole strojírenských výkresů
Přehled vylepšování výkresů
Číselné hodnoty tolerancí
Příklady uložení hřídele
Toleranční pole děr
Toleranční pole hřídelů
Rozsah rozměrů tolerance
Mezní úchylky, zkosení hran

Ozubená kola
Jemné drážkování
Označení zápichu
Předepisování mezních úchylek rozměrů
Značky pro kinematická schémata
Značení mechaniky
Schématické značky konstrukcí
Znázornění dílu ve schématu
Označování součástí
Značky pro schémata
Energetické značení
Jiskřiště, bleskojistky, pojistky
Značení termoelektrických zdrojů

Blokové schématické značky
Telegrafní značení
Rozdělení oceli do tříd
Číselné označování kovů
Rozdělení plastů
Označení a rozdělení pryže
Vlastnosti vybraných materiálů
Mechanické vlastnosti
Vlastnosti a použití
Tepelné vlastnosti

Tvrdost
Třída odpadu
Označení dle ČSN
Tepelné zpracování
Mechanický výrobek, vlastnosti
Použití materiálu
Fyzikální hodnoty

Mechanické vlastnosti
Vlastnosti a použití
Pevnost, tvrdost, zkouška
Kovový materiál, tloušťka, ocel, tvárnost
Tenké plechy, třída
Ocelové pozinkované plechy
Tyče válcované za tepla
Ploché tyče, hmotnost, povrch
Průřez, tyče, za tepla, ČSN
Válcované za tepla

Třída oceli
Ocelové trubky, závit
Bezešvé trubky, tabulka oceli
Tažený ocelový drát
Úchytka, ocel, tažení za studena
Plechy z hliníku, lisované za tepla
Slitiny hliníku, tažené za studena
Ploché tyče, hliník, slitiny hliníku
Kruhové trubky z hliníku
Ploché tyče z mědi
Slitiny z mědi, neměkčený PVC
Trubky z PVC

Obrábění
Rozdělení materiálu podle obrobitelnosti
Soustružení, nože
Řezné části, ostří
Výběr z normativů
Označování, břitové destičky
Frézování, nástrojová ocel
Geometrie tvaru zubu
Řezná část frézovací hlavy
Řezné podmínky při frézování
Obrobitelnost, nástroj

Přehled vrtáků
Výbrubníky, výstružníky
Geometrie řezné části šroubu
Vrtání děr s předvrtáním
Vystružování, emulze vrtacího stroje
Šroubovité vrtáky
Středící, vrtáky, výstružníky
Broušení kotouče, přehled tělíska
Vyobrazení ČSN
Brousící kotouč, broušený materiál
Přídavky na obrábění
Broušení rovinných ploch
Sváření, lepení, pájení
Tvary a rozměry svarovaných ploch

Tloušťka materiálu
Elektrody pro svařování oceli
Tvrdé pájky
Tavidla, jednosložková lepidla
Dvousložková lepidla, strojní součásti
Závity, šrouby, matice
Označování závitů, metrické závity

Mezní úchylky, ISO
Metrický závit šroubu
Výběhy vnějšího, výběhy vnitřního, metrický závit
Drážky metrického závitu
Zahloubení šroubů, podložky
Válcová hlava, díry pro šrouby
Přehled šroubů a matic

Přehled ČSN
Přesné šrouby, přesné matice
Šrouby s čočkovitou hlavou
Šrouby s válcovou hlavou
Zápustné šrouby
Šrouby se zářezem
Křídlaté šrouby a matice
Korunové matice
Rýhované matice, zářez
Podložky, závlačky
Pružné podložky

Podložky pro šrouby, ČSN
Dřevěná konstrukce
Pojistné podložky, závlačky
Čepy, kolíky, pojistné kroužky
Čepy bez hlavy, čepy s hlavou
Válcové kolíky, kuželové kolíky
Pružné kolíky, rýhované hřeby

Přehled nýtů, hřídele
Nýty s půlkulovou hlavou
Zápustné nýty, trubkové nýty
Klíny a péra
Pera těsná
Úchylky rozměrů klínů, per, drážek
Ložiska, kovová pouzdra

Kuličková ložiska
Jednořadá naklápěcí ložiska
Průměr hřídele
Válečková ložiska
Soudečková ložiska
Axiální kuličková ložiska
Šroubovité pružiny
Plstěné těsnění, drážky
Hřídelové těsnění
Přehled z těsnění z pryže
Přehled pístních kroužků
Řemeny, klínové řemeny
Výkon přenášený řemenem
Řemenice pro klínové řemeny

Řetězy
Válečkové řetězy, ČSN
Gallovy řetězy
Potrubí a armatury
Kreslení potrubí, dispoziční výkres
Jmenovitá světlost, protékající potrubí
Bezpečnostní barvy
Svařované ocelové trubky
Ploché přivařovací příruby
Fitinky z temperované litiny

Obrobené upínací drážky
Vrtačka, sklíčidlo, dutiny
Žebrovaný upínací úhelník
Kolíková rukojeť, rýhovaná matice
Matice s posuvnou rukojetí, otočné podložky
Otočné třmeny, zubové podpěry
Páky s výstředníkem
Středící čepy válcové
Nástrčná vrtací pozdra
Přehled průměrů vrtáků
Označování svírů va výkresech

Zásady značení svaru
Základní značky
Příklady základních a kombinujících značek


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl strojnictví Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro