www.amapro.cz [Matematické fyzikálně chemické technické tabulky]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce je důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v posledních desetiletích, jak v odborné oblasti, tak ve školské praxi.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Tato knihy nabízí vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny, se kterými se lze běžně setkat při řešení fyzikálních úloh a při praktických měřeních. Je zde uvedena periodická tabulka prvků a základní fyzikální a matematické vztahy.


Předpony násobků a dílů

zrychlení, kmitočet, síla, moment, práce, teplo, energie, výkon, účinnost, kapacita, skupenství, hmotnost, náboj

Předpony násobků a dílů
Související stránky v této knize

Doporučené násobky a veličiny
Měrná tepelná kapacita, var
Výkon, účinnost, rychlost větru
Fyzikální vzorce
Jednotka fyzikální veličiny
Jednotka fyzikální veličiny
Seznam veličin
Seznam veličin
Chemické prvky
Molární hmotnost chemických prvků
Sloučeniny, molární hmotnost
Hmotnostní zlomek
Výpočet hmotnosti látek
Podíl hmotnosti, chemie
Vlastnosti chemických sloučenin
Koncentrace, hmotnostní zlomek, hustota
Veličiny a jejich jednotky
Podíl, stechiometrické koeficienty
Molární hmotnost, koncentrace


Související stránky v knihovně

Aktivní součástky
Analogový signál superponovaný
Baterie (Součástka)
Cívka (Součástka)
Čtvrtá generace ústředen
Digitální signál superponovaný
Dioda (Součástka)
Dva a půltá generace přenosových systémů
FAX
Fotodioda (Součástka)
Fotoodpor (Součástka)
Horizontální a vertikální řízení
Horizontální řízení směru tisku
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Impedanční převodník mikrofonu
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Indukční a vázaná vazba
Informativní rozdělení diod dle druhu
Jednobitové řízení zvukového výstupu
Jednotka videografiky
Kabelová komora, hlavní rozvod a přípojná ústředna
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutační vlastnosti PN přechodů
Koncový stupeň
Kondenzátor (Součástka)
Konstrukce HSP s doutnavkou
Konvergence telefonních a počítačových sítí
LED dioda (Součástka)
Měření přístupových sítí
Mikroprocesor (Součástka)
Modul DIF
Nakopírování virového kódu na disk do exe souboru
Napěťové poměry PN přechodů
Napěťové poměry PN přechodů
Obecný popis rozhraní PRI
Obecný popis stabilizačního členu se zenerovou diodou
Obecný popis vazby u tranzistorů
Obvodová část datumovky
Obvody pro řízení blokování válců
Paralelní ochrana diodou
Počítačové sběrnice
Popis metod translace
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem
Porovnávací člen
Poruchy diod v obvodech
Poruchy diod v obvodech
Strojnické tabulk
Údaje z norem ČSN pro strojnictví a strojírenství.
strojnictvi/strojnicke_tabulky
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Technilogie papíru
Učebnice seznamuje se sušením papíru a dokončením jeho výroby na papírenském stroji.
strojnictvi/papirenstvi
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
MFTCh tabulky
Vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny.
knihy/strojnictvi/tabulky
Technologie zpracování dřeva
Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl strojnictví
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Matematické doplňky | Fyzikální literatura | Tabulky | Konstanty a jednotky | Mechanika | Termodynamika | Elektřina a magnetismus | Základy fyziky | Obecná fyzika | Mechanika | Termodynamika | Elektřina a magnetismus | Optika | Moderní fyzika | Astronomie | Meterologie | Matematika Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro